KENT VE BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (KBAM)

KENT VE BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (KBAM)

KENT VE BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (KBAM)

İLETİŞİM AĞI

Günümüz bilim dünyası içinde yer alabilmek ancak ilgi alanını paylaşmanın getirilerini artırmak, ortaklığa dayalı işbirliğini geliştirmek ve aynı iletişim ve paylaşım ağı içinde olmakla sağlanan bilgi aktarımı ve bireysel çabalardan çok karşılıklı öğrenmeye dayalı ortaklıkları zorunlu kılmaktadır.

Uzmanlaşma alanlarının derinleşmesi de aynı kurumda/birimde çalışan araştırmacılara dayalı birliktelikleri zorlaştırmakta, aynı ilgiyi paylaşan farklı yöre ve ülkelerdeki araştırmacılarla ilişki kurmayı gerektirmektedir. Günümüzde bir mükemmeliyet odağı oluşturabilmek için aynı mekanı paylaşmaktan öte, aynı ilgi alanını paylaşan araştırmacılar arasında bir bilgi paylaşım ağı gerçekleştirmek gerekmektedir.

AMAÇ

Bu bilgi paylaşım ağı olarak KBAM’ın amacı kent ve bölge konularında bilimsel üretkenliğe ve ortak çalışmaya ivme kazandırmaktır. Birbirleri ile bilgilerini paylaşan, katkılarını izleyen, araştırmalarını takip eden ve ortak çalışmalar da yapan, bu yolla etkileşimli bir bilimsel topluluk oluşturmak amacındadır. Bu açıdan KBAM, üyelerinin ortak çalışma ve iletişimin yarattığı kazanımları tüm üyeleri ile paylaşmayı ve bu paylaşım sayesinde sadece bilgi değil yeni fikirler, kavramsal çerçeveler ve söylemler üretmeyi hedefleyen bir birliktelik ağıdır.

KBAM sadece mevcut ilişkilerin devamlılığını değil, aynı zamanda yeni ilişkilerin oluşmasına ortam sağlayan bir ağ üzerinden işleyen bir örgütlenme oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun için ortak hedefler etrafında buluşmayı ve bu birliktelikleri verimli kılacak şekilde paylaşımı amaçlamaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün öncülüğünde başlatılan bu girişimin çok farklı konularda ve kurumlarda çalışanların katkısı ile ilk aşamada ulusal düzlemde sonrasında ise uluslarararası etkinlikleri ile yaygınlaşacağını umuyoruz. 

2003-2005 YILLARINDA EDİNİLEN DENEYİM

Yukarıda belirttiğimiz amaç doğrultusunda Türkiye’de bölgesel ve kentsel gelişme konularında çalışan, araştırma yapan ve projeler hazırlayanlar arasında bilgi değişimini sağlamak, ortak çalışmaları desteklemek, ortak yayınların yapılmasını ve araştırma önerilerinin hazırlanmasını desteklemek üzere 2003 yılında bir girişim başlatmıştık. 2 yıl kadar süren bu çalışmalar sırasında paylaşım açısından önemli bir yol katettik, üyelerimizin katkısı ile bir 26-27 Mart 2003 tarihlerinde KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Çalışma Grubu Toplantısı’nı düzenledik ve bu konferans sonucunda “Değişen Mekan: Mekana Yönelik Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923-2003” başlıklı (DOST Yayınevi: 2006)  bir kitap yayınladık.

Ancak bu girişimde yer alan grubun dağılması sonucunda ne yazık ki çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldık. Bu ağın kurulduğu sırada araştırma asistanı olan arkadaşlarımız şu anda çok farklı üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapıyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımız gönüllü katkılarını sürdürürlerken, çok yeni bir ekiple yeniden çalışmaya başladık. Bu ekip bu ağın nüvesini oluşturuyor. Üyelik çağrısına olumlu yanıt verecek olan arkadaşlarımızla çok daha büyük bir grup oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kez yeni teknolojinin de verdiği olanakları kullanarak çok daha etkin bir iletişim ortamı kurmayı başarmaya çalışacağız.

Bu ağın gerekçesi olarak 2003 yılında belirttiğimiz bilgi paylaşımı, işbirliği, karşılıklı öğrenmeye dayalı ortaklıklar bu gün çok daha önemli hale gelmiş bulunuyor.

KBAM’IN SÜRDÜRMEYİ AMAÇLADIĞI ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER

Öncelikle KBAM iletişim ağı ile Türkiye’de yapılan yayınlanan, gerçekleştirilen akademik çalışmaların, hazırlanan projelerin  bir arada bulunabileceği, bunun yanısıra ulusal ve uluslararası toplantılardan, proje çağrılarından haberdar olunabileceği, duyuruların yapılabileceği bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu çerçevede;

 • Kent ve bölge konularında ortaya çıkan yeni kuram ve kavramları tartışmak,
 • Kent ve bölge konularında ortak bir dil ve kavram birliği oluşturarak bilimsel anlaşılabilirliği ve üretkenliği yükseltmek
 • Kent ve bölge konularında ortak çalışma yapmak ve sonuçları bu iletişim ağında  tartışmaya açmak,
 • Genç akademisyen ve araştırmacılara bilgiye ve mevcut araştırma ağlarına ulaşma olanağı sunarak gelişmelerine katkıda bulunmak,
 • Çeşitli ilgi alanlarında Türkiye’de yapılan çalışmalardan üyeleri bilgilendirmek,
 • Bu alanlarda çalışanları buluşturarak ortak çalışmaları özendirmek ve bunun için fırsat yaratmak,
 • Bireysel çalışmalardan çok ortaklıklara dayalı çalışmaları desteklemek üzere belirli konularda ortak çalışmak isteyenlere duyuru yapmak fırsatı vermek
 • Kent ve bölge alanında yapılan yayınlarda kaliteyi yükseltmek
 • Etkileşimli bilimsel bir çevrenin oluşmasına katkıda bulunmak
 • İletişim ve yayıncılık konularında bilgi paylaşmak ve yönlendiricilik yaparak üyelerine yeni alternatifler sunmak
 • Bilimsel faaliyetlere yeni başlayanlarla deneyimli olanları bir araya getirerek etkileşimi ve bilgi paylaşımını arttırmak
 • Düzeyli bir eleştiri kültürünü üyeleri arasında ve genç akademisyenlere aktarmak yoluyla bilimsel  çalışmaların kalitesini yükseltmek,
 • Düzenli konferans ve seminer gibi toplantılar düzenlemek, ortak çalışma ve toplantı/kongre/sempozyumların kitaplarını yayınlayarak, online dergi üreterek üretilen bilginin yayılımını kolaylaştırmak
 • Açık kaynak, açık içerik temelli bilgi paylaşımını özendirmek ve teşvik etmek, böylelikle ağsallaştırılmış paylaşım kaynaklarını beslemek

Paylaşım ortamı için bir web sayfası tasarladık. Bu tasarımda özellikle genç araştırmacılara kolaylık sağlayacak bilgilerin sunulacağı ve paylaşılacağı bir ortam yaratmak öncelik kazandı. Ancak Türkiye’deki akdemik bilgi paylaşımının oluşturulabilmesi için deneyimli akademisyenlerimizin de listede yer alması ve yapacakları katkılarla ortamı zenginleştirmelerini bekliyoruz. Şu anda hazırladığımız www.kbam.metu.edu.tr web sayfasında ön bilgiler yer alıyor. Üyelerimizin bize yollayacağı bilgilerle sürekli olarak bunları yenilemeyi ve kent ve bölge ile ilgili alt başlıklarda iyi bir arşiv oluşturmayı amaçlıyoruz.

Bir web sayfası ile yetinmeyip, bu ağ oluşturma yardımı ile yapılan çalışmaları, görüşleri, yeni fikirleri sürekli olarak paylaşmayı amaçlıyoruz.

Sanal ortamda bilgi paylaşırken, yılda en az bir kez olmak üzere yüzyüze bilgi ve fikir paylaşımını gerçekleştireceğimiz toplantılar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bunlar tasarlananların ilk aşaması. İkinci aşamada ise, ne yapılabileceğimize bu ağa katılan üyelerle belirlemeye çalışacağız.

BİLGİ PAYLAŞIM AĞINA ÜYE OLMAK İÇİN GEREKENLER

KBAM, kent ve bölge ve bunlarla ilişkili her türlü mekansal olan ve olmayan konulara ilgi duyan kişilere açıktır. Ağa üye olmak için KBAM’ın amaçlarını gerçekleştirmesinde desteğini belirtmesi ve kendileri ile ilgili basit bilgileri derlemeye yönelik üyelik formunu doldurmaları yeterlidir.

Bu bilgi paylaşım ağına üye olabilmek için mekan boyutu ile ilgili herhangi bir konuya ilgi duymak bu konudaki bilgilerini paylaşmayı istemek tek koşul olup, bu bilgi paylaşım ağı içinde aktif katılım beklenmekte, yalnızca bilgilenmekle yetinmeyen, kendisi de katkı sağlayan katılımcılarla birliktelik yaratmak istenmektedir.

KBAM YÜRÜTME GRUBU adına

Ayda Eraydın

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 Department of City and Regional Planning

KBAM YÜRÜTME GRUBU

 • Ayda Eraydın
 • Bilge Serin
 • Ceren Gamze Yaşar
 • Deniz Altay
 • Ender Peker
 • Ezgi Orhan
 • Gül Tuçaltan
 • Gülesin Salmaner
 • Mehmet Penpecioğlu
 • Melih Gürçay
 • Süphan Nakiboğlu
 • Tunga Köroğlu