İstanbul Bilgi Üniversitesi, "Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurdu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İSTANBUL - İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven'in desteği ile oluşturulan merkezin çalışmaları, Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya ile çeşitli bölümlerde görev yapan akademisyenler tarafından yürütülüyor.

Hükümetler, şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi pek çok platformun önde gelen meselelerinden olan çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yürüten İstanbul Bilgi Üniversitesi, kurmuş olduğu "Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile birlikte farklı lisans ve yüksek lisans programları, "Çevre Serfika Programı", enerji üzerine alternatif projeler ve çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.

Ormansızlaşma, gıda güvenliği, erozyon, çevresel adalet ve göç gibi pek çok sorunu tetikleyen sera gazı salımıyla mücadele konusunda öncü bir hareket başlatarak, tüm binalarında yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye'deki akademik kuruluşlar ile çevre ve sürdürülebilirlik alan çalışmaları üzerine aşağıdaki projeleri geliştirecek:

- Sosyal bilimler, mühendislik ve hukuk alanlarında yapılacak çalışmalar ile lisans ve yüksek lisans programları;
- AB ve diğer hibe fonlarının desteğiyle yapılacak çalışmalar ve ülke içinde bilimsel çalışmalar;
- Yeşil kampüs, Yeşil Ev, ARGE Merkezi, solar sistem, jeotermal enerji vb. alternatif enerji projeleri.

ntvmsnbc