1.Uluslararası Yeşilçağ Sempozyumu
1.Uluslararası Yeşilçağ Sempozyumu - GreenAge 1.Uluslararası Yeşilçağ Sempozyumu

6-8 Aralık 2010 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu'nda düzenlenecek olan 1.Uluslararası Yeşilçağ Sempozyumu (1st International Greenage Symposium); Yeşil Kentler; Enerji Verimliliği ve Sertifika Sistemleri; Yeşil Mimari; Yerellik; Yeşil Tasarım; Yeşil Rönesans olmak üzere 6 ana başlıkta gerçekleşecek.

Sunumların Türkçe-İngilizce olmak üzere iki dilde yapılacağı sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız. 

Sempozyum Programı

06 ARALIK 2010 PAZARTESİ

08:30-17:00 Kayıt
09:00-10:00
Açılış Konuşmaları
Ahmet Misbah DEMİRCAN – Beyoğlu Belediye Başkanı
Yalçın KARAYAĞIZ – MSGSÜ Rektörü
Güzin KONUK – MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

10:00-10:30 DAVETLİ KONUŞMACI: Helmut BOTT, Stuttgart University
10:30-11:00 DAVETLİ KONUŞMACI: Mike GIBSON, London South Bank University  / “The Transition to Low Carbon Urban Development and Regeneration in England”

11:00-11:15 Kahve arası

11:15-13:00 1.OTURUM: YEŞİlL KENT
Oturum Başkanı:
Helmut BOTT

11:15-11:30 “A Proposal for the Analysis of a Design Process for Urban Sustainability”, Nerkis Kural
11:30-11:45 “Greenhouse Effect and Climate Changes”, Reza Khoshnood, Zahra Khoshnood, Amin Mokhlesi
11:45-12:00 “The Concept of Sustainability in European Urban Charter-The City of Malmo as a Sample”, Meltem Yılmaz
12:00-12:15 “Küresel İklim Değişikliği Ve Türkiye Su Kaynaklarına Etkileri, S. Evinç Torlak, Murat Demirel
12:15-12:30 “The Effects of Energy Efficient Culture on a Sustainable City”, Ulviye Ayber
12:30-12:45 “C40 Kentleri İklim Değişikliği Eylem Planları ve İstanbul için Öneriler, Arzu Kocabaş, K. Burcu Aygün Doğan

12:45-13:00 Tartışma

13:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00-14:30 DAVETLİ KONUŞMACI: John THOMPSON, John Thompson and Partners and Academy of Urbanism, UK / “Sustainable Urbanism”

14:30-16:00 2.OTURUM: YEŞİL KENT
Oturum Başkanı:
Aykut KARAMAN
14:30-14:45 “The Assessment of Changes in Urban Landscape and Effects on Population, Case Study: Electroaparataj Industrial Area, Bucharest, Romania”, Delia Mirea, Maria Patroescu, Gabriel Vânau, Laurian Gheorghe
14:45-15:00 “Endüstriyel Ekoloji Perspektifinde Sanayi Bölgelerinin Değerlendirilmesi: Arslanbey/Kocaeli Örneği”, Gülşen Akman, Z.Gamze Mert
15:00-15:15 “Minimizing the Effects of Global Warming and Excessive UV Radiation on Marine Ecosystems”, Zahra Khoshnood, Reza Khoshnood, Amin Mokhlesi
15:15-15:30 “Renewable Water Resources Low Energy Systems”, Rakmi Abd-Rahman, Arina Amin-Tai
15:30-15:45 “An Ecodesign Approach to Landscape Design”, Pınar Karakaş

15:45-16:00 Tartışma

16:00-16:15 Kahve Molası

16:15-16:45 DAVETLİ KONUŞMACI: Sevil SARIYILDIZ, Delft University of Technology  / “Information Technology and Sustainability”

16:45-18:00 3. OTURUM: YEŞİL MİMARi
Oturum Başkanı:
Sema ERGÖNÜL
16:45-17:00 “Yapısal Atıkların Azaltılmasında Ekolojik Tasarımın Önemi”, Tülay Esin, Nilay Coşgun
17:00-17:15 “Ekolojik Mimari Tasarım Kriterlerinin Konutların Enerji Performansı Değerlendirmesindeki Yeri”, İlknur Erlalelitepe, Gülden Gökçen, Tuğçe Kazanasmaz
17:15-17:30 “Betonun Geri Dönüşüm Maddesi Olarak Kullanımının Mimari Yapıların Sürdürülebilirlik Değerine Katkısı”, Deniz A.Yazıcıoğlu
17:30-17:45 “Rüzgar Enerjisi ve Yapı Formu İlişkisi: Bina Aerodinamiği”, Serpil Tosun, Gülser Ünlü Çelebi
17:45-18:00 Tartışma

18:00-19:30 Sergi Açılışı – Kokteyl