Makedonya Ufuk Derneği ile Kubbealtı Akademisi "Yüz Yıllık Yalnızlık" Etkinliği

Makedonya Ufuk Derneği ile Kubbealtı Akademisi "Yüz Yıllık Yalnızlık" Etkinliği

Üsküp Otel Stone Bridge - Ohri - Belediye Büyük Salonu

Konuşmacılar :

Dr. İ. Aydın Yüksel – Balkanlar’da Osmanlı Medeniyeti

Prof. Dr. Ömer Turan – Balkan Harbi ve Rumeli’nden Göçler

30 Mart 2012 Cuma Saat 18:00 Üsküp - Otel Stone Bridge

31 Mart 2012 Cumartesi Saat 19:00 Ohri - Belediye Büyük Salonu


Prof. Dr. Ömer Turan kimdir?

Konuşma konusu: " Balkan Harbi ve Rumeli’nden Göçler ''

Kısa özgeçmişi: Ömer Turan 1960 yılında Çorum'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktorasını Belçika’da, Leuven Katolik Üniversitesi’nde yaptı. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne Yard. Doç. Dr. olarak giren Ömer Turan , 2000 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde Princeton ve William Paterson üniversitesitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu, Osmanlı ve Türk Tarihi dersleri verdi. Son Dönem Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi, Balkanlar, azınlıklar ve misyonerler konularında çalışmaktadır. The Turkish Minority in Bulgaria, 1878-1908 (Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998), Avrasya’da Misyonerler (ASAM, Ankara, 2002) Balkanlar’da Türk Eserlerinden Örnekler (ortak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara, 2004), Ermeniler: Sürgün ve Göç (ortak, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2004), The Armenian Rebellion of Van (ortak, Utah University Press, 2006) isimli kitapları vardır.

 

Dr. İ. Aydın Yüksel kimdir?

Konuşma konusu: " Balkanlar'da Osmanlı Medeniyeti "

Kısa özgeçmişi: Oltu / Erzurum 1939 doğumlu. Yüksek lisans eğitimini, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık ve Y.Mimarlık Bölümü'nde bitirdi. Doktorasını 1983 yılında İst. Üniversitesi Ed. Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde yaptı. Dr. Öğretim Görevlisi olarak 1984-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen-Ed. Fak.de "Sanat Dersleri", ve 1989 ilâ 2002 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fak.de Yapı dersleri verdi.

Proje ve uygulamacı mimar olarak yurt içinde ve dışında cami, çeşme, kabir, medrese, türbe ve çeşitli sivil mimarlık eserleri mevcuttur.

1962 ila 1983 yılları arasında Ekrem Hakkı Ayverdi ile birlikte Anadolu'daki ve Romanya, Macaristan, Yugoslavya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yunanistan'daki Osmanlı Mimari Eserleri üzerinde çalıştı. Bu çalışmalar dört cild halinde İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından yayınlandı.

Yine Ekrem Hakkı Ayverdi ile müşterek imzalı "İlk 250 senenin Osmanlı Mimarisi (1976)"ni yayınladı.

Daha sonra Ekrem Hakkı Ayverdi'nin "Başlangıçtan Fatih Devri Sonuna kadar Osmanlı Mimari Eserleri" korpüsünün devamı niteliğinde olan "Osmanlı Mimarisinde II. Bayezid - Yavuz Selim Devri (1983) ve Osmanlı Mimarisinde Kanuni Devri - İstanbul (2004)" çalışmalarını yaptı.

"Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi, hamamlar ve İmaret Camii (1993)" ve Cafer Efendi'nin "Risale-i Mimarisi" ni (2005) de yayınladı.

Bülent Çetindor'un resimleriyle "Padişah Türbeleri (2009)"ni yazdı.

Ayrıca çeşitli makaleler ve ansiklopedi maddeleri vardır.