Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin ilk Türk üyesi, Eczacıbaşı

Dünyanın önde gelen kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınmaya destek ve toplumsal politikalara yön vermek üzere kurduğu, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’den ilk üyesi, Eczacıbaşı Topluluğu oldu. 
 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD – World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’den ilk üyesi, Eczacıbaşı Topluluğu oldu. Eczacıbaşı’nın Konsey’e üyeliği, 2007 Ağustos ayı başında gerçekleşti.

İş dünyasının gelecekteki devamlılığını ve gelişimini temin etmek üzere gerekli insan ve doğal kaynakların bugünden korunması, hissedarlar için karlılığı arttırmak amacıyla gerekli stratejilerin belirlenmesi yolunda çalışmalar yapan WBCSD, iş dünyasının yeni  iş yapma şekillerini de ortaya koyuyor.

Üye şirketlerin CEO düzeyinde temsil edildiği WBCSD, ekonomik gelişme, sosyal ilerleme ve çevresel denge başlıkları altında, dünyanın karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm önerileri arayan deneyimlerini, örnek uygulamalarını paylaşabilecekleri bir platform olma özelliğini taşıyor. Günümüzün en önemli konularından enerji sorunu, iklim değişimi, ekosistemlerin bozulması, yoksulluk ve açlık, üye şirketlerin çalışmalarının başında yer alıyor.

WBCSD; ekonomik, sosyal ve çevresel koşulların ‘sürdürülebilir kalkınma’ aleyhine hızla değiştiği günümüzde, bir yandan ‘sürdürülebilir kalkınmanın’ tanınması ve doğru algılanması için faaliyet gösterirken, öte yandan iş dünyasının katılımcı rolünü artırmayı hedefliyor.

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Dr. Erdal Karamercan, WBCSD üyeliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, sürdürülebilir kalkınmanın Avrupa Birliği’nin de hedefleri arasında yer aldığını hatırlatarak, “sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillere karşı en temel sorumluluklarımızdan biri. Özellikle son yıllardaki yurtdışı atılımlarıyla global oyuncu olma yolunda  önemli aşamalar kaydeden Eczacıbaşı’nın, bu sorumluluk bilinciyle, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’ne üye ilk Türk topluluğu olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Duyarlı şirketler üyeliğe kabul ediliyor, toplumsal politikalara yön veriliyor

35 ülkeden 200’den fazla şirketi bir araya getiren WBCSD’nin üyeleri, konseyin yönetim kurulu tarafından küresel sorunlara duyarlı, inovasyona ve eko-verimliliğe önem veren şirketler arasından seçiliyor. WBCSD üyesi şirketler, sektörlerini ve toplumu ilgilendiren konularda ortak projeler geliştiriyor.

Sürdürülebilir kalkınma konusunda iş çevrelerinin en güçlü global sesi olarak bilinen WBCSD, hükümetlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde global sorunlara çözüm önerileri getirerek, izlenmesi gereken politikalar konusunda fikir veriyor.

1995’te kurulan konseyin üyeleri arasında General Electric’den IBM’e, Toyota’dan Coca Cola’ya kadar pek çok global şirket yer alıyor.

WBCSD, Türkiye’de 2004 yılında kurulan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından temsil ediliyor.

Rakamlarla WBCSD

• 2007 yılı itibari ile 201 kuruluş üye
• Üye kuruluşların yüzde 89’u OECD ülkelerinden
• Üyelerin yıllık toplam iş hacmi, 5.2 trilyon dolar
• 12.1 milyon çalışana sahip WBCSD üyesi şirketlerin ürün ve hizmetlerini, her gün 3 milyar kişi kullanıyor.