TÜBA - Kültür Envanteri Dergisi PDF Yazdır e-Posta

Tüba-KedTÜBA-KED 8 (2010)

Yayın Kurulu: Mehmet Özdoğan, Nur Akın, Astrid Debold-Kritter, Luiz Oosterbeek, Numan Tuna, Namık Yalçın

Dili: Türkçe (İngilizce özetler ile)

304 sayfa (21.5 cm x 30 cm)

Fiyatı: 40.00 TL

ISSN: 1304-2440

 

İÇİNDEKİLER

Sunu

BELGELEME VE ENVANTER ÇALIŞMALARI

Konservasyon Biliminin Restorasyon Proje ve Uygulamalarına Katkıları- Ahmet ERSEN, İrem VERDÖN. 

Kocaeli Seka I. Kağıt Fabrikası'nın Mimari Analizi ve Yeniden Kullanım Önerileri- Elif Özlem ORAL AYDIN, Reyhan ÇÖMLEKÇİOĞLU KARTAL. 

Edirne/Uzunköprü/Yeniköy Kırsal Konutlarının Mimari ve Yapısal Karakteri- Gülcan İNER, Nevnihal ERDOĞAN.

 

 

TÜBA-TÜKSEK ÇALIŞMALARI

Osmaniye Arkeolojik Varlıklar Envanter Çalışması 2009- Füsun TÜLEK. 

Havran ve Burhaniye'de (Balıkesir) Etnobotanik Araştırmaları- Rıdvan POLAT, Fatih SATIL.

 

ÖZEL KONU: TÜRKİYE'DE TARİHÖNCESİ KAZI ALANLARINDA KORUMA VE SERGİLEME ÇALIŞMALARI- Zeynep ERES. 

Arkeolojik Alanlarda Koruma Sorunları: Kuramsal ve Yasal Açıdan Değerlendirme- Zeynep AHUNBAY. 

Tarihöncesi Kazı Alanlarında Koruma ve Sergileme Kavramının Gelişimine Kısa Bir Bakış- Zeynep ERES. 

Karatepe- Aslantaş Açık Hava Müzesi: Çok Yönlü Bir Proje- Halet ÇAMBEL. 

Kültürel Mirasta Halet Çambel Açılımı: Geçmişe Gelecek Yaratmak- Yayın Kurulu. 

Çayönü: Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'e Tarihlenen Bir Yerleşim Yerinde Koruma ve Alan Düzenleme Uygulaması- Mehmet ÖZDOĞAN. 

Çatalhöyük'te Koruma ve Sergileme- Sonya ATALAY, Duygu ÇAMURCUOĞLU, Ian HODDER, Stephanie MOSER, Aylin ORBAŞLI, Elizabeth PYE. 

Lalapaşa Dolmeni Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- Murat AKMAN. 

Troia'da Koruma Uygulamaları ve Ören Yerinin Sunumu- Rüstem ASLAN. 

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi: Yaklaşım, Uygulama Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar- Zeynep ERES, Eylem ÖZDOĞAN, Ahmet DEMİRTAŞ. 

Bir Höyükte Anıtsal Kerpiç Yapı Topluluğunun Sergilenmesi: 4. Binyıl Arslantepe (Malatya) Örneği- Marcella Frangipane, Dario MANGANO. 

Yaşayan Geçmiş: Aşıklı Höyük- Mihriban ÖZBAŞARAN, Güneş DURU, Didem TEKSÖZ, Sinan OMACAN. 

Kanlıgeçit Açık Hava Müzesi: Trakya'da Bir İlk Tunç Çağ İç Kalesi- İlknur ARI, Zeynep ERES, Ahmet DEMİRBAŞ. 

Bursa Aktopraklık Höyük'te Kültür Sektörünün Oluşturulması: Çok Yönlü Bir Proje- Necmi KARUL, Mert Bertan AVCI, Abdullah DEVECİ, Nadide KARKINER. 

İzmir-Yeşilova Höyüğü'nde Yeni Bir Eğitim Yöntemi: Zaman Yolculuğu- Zafer DERİN. 

Tarihöncesi Yerleşmeler ile Çevrenin Modellenmesinde Sözlü Tarih ve Etnoarkeolojinin Yeri- Sevil GÜLÇUR, Işıl DEMİRTAŞ, Pınar ÇAYLI. 

 

Tüba-Ked

TÜBA-KED 7 (2009)

Yayın Kurulu: Mehmet Özdoğan, Nur Akın, Astrid Debold-Kritter, Luiz Oosterbeek, Numan Tuna, Namık Yalçın

Dili: Türkçe (İngilizce özetler ile)
183 sayfa (21.5 cm x 30 cm)
Fiyatı: 40.00 TL
ISSN: 1304-2440

İÇİNDEKİLER

Sunu

TÜBA-TÜKSEK KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR
Osmaniye Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri Çalışması (2007-2008)- Füsun TÜLEK

Talas (Kayseri) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri (2007-2008)- Gonca BÜYÜKMIHÇI, Neşe YILMAZ BAKIR, Hikmet ELDEK

Adana Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri (2004-2005)- İpek DURUKAN, Figen KARAMAN, Duygu SABAN, Onur ERMAN


BELGELEME VE ENVANTER ÇALIŞMALARI
ARKEOLOJİ

Ilısu Barajı İnşaat Sahası Yüzey Araştımasında Belirlenen Arkeolojik Alanlar- A. Tuba ÖKSE, Ahmet GÖRMÜŞ, Erkan ATAY, Yunus MULUK, Murat EROĞLU, Sibel TORPİL, Aziz Ayhan BAYRAKTAR, Yeliz TAN, Nur BALKAN ATLI, Laurence ASTRUC, Nurcan KAYACAN

ENDÜSTRİ ARKEOLOJİSİ
Boyabat'ın Geleneksel Mimarisinde Değirmenler ve Şamlılar Çeltik Fabrikası- Dilek MAŞALI, Nadide SEÇKİN
İstanbul'da Bir Endüstriyel Miras Örneği: Bomonti Bira Fabrikası- Gülsün TANYELİ, Deniz İKİZ

KENTSEL MİMARİ
Mübadele ve Konut Bağlamında Mersin İhsaniye Mahallesi- S. İrem DİZDAR
Kentsel Kültür Varlıklarının Değerlendirilmesine ve Tanıtılmasına Yönelik Bir Öneri: Buldan Örneği- Evinç DOĞAN
Kastamonu Hamamları Envanteri- Kemal Kutgün EYÜPGİLLER

KIRSAL MİMARİ
Denizli Aydınlar Köyü Evleri- Eti AKYÜZ LEVİ

KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM-KURAM
Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri- Solmaz KARABAŞA

  

Tüba-KedTÜBA- KED 6 (2007)
Dili: Türkçe (İngilizce özetler ile)
205 sayfa (21.5 cm x 30 cm)
Fiyatı: 30,00 TL
ISSN: 1340-2440

Arkeoloji
Kentsel Mimarlık
Jeolojik Miras
Sözlü Tarih
Tarih (Mezar Taşları)

TÜBA-KED 6 Sayfaları (pdf olarak)

 
İÇİNDEKİLER

Dergimizin Kurucusu Prof. Dr. Ufuk Esin'in Ardından

ARKEOLOJİ
Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar İlleri Arkeolojik Envanter Çalışması 2005
Hakan SİVAS, Taciser TÜFEKÇİ SİVAS

Kozan (Adana) Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri 2005
Mustafa Hamdi SAYAR, Erkan KONYAR

Osmaniye İli Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanter Çalışması 2005
Füsun TÜLEK

Osmaniye İli Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanter Çalışması 2006
Füsun TÜLEK

KENTSEL MİMARLIK
Ayvalık (Balıkesir) Alibey/ Cunda Adası Kentsel Mimarlık Envanteri 2005-2006
Ayten ERDEM, Rabia ÖZAKIN, Uzay YERGÜN

Reyhan (Bursa) Kentsel Kültür Varlıkları Envanter Çalışması 2006
Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI, M. Bilal BAĞBANCI

JEOLOJİK MİRAS
Boyabat (Sinop) Jeolojik Miras Envanter Çalışması 2005
P. Ayda USTAÖMER, Nurdan SAYIN, Timur USTAÖMER, Tolga GÖRÜM, Mümtaz HİSARLI

SÖZLÜ TARİH
35 yıl Sonra Gediz Depremi: Depremin, Yaşayanlar ve İki Yerleşme Üzerindeki Etkileri
Nilgün Ç. ERKAN, Töre SEÇİLMİŞLER, Nurcan BOŞDURMAZ

TARİH (MEZAR TAŞLARI)
Karaburun Yarımadası (İzmir) Mezar Taşları Envanteri 2006-2007 Çalışmaları I: Eski Mordoğan, Çatalkaya, Hacılar, İnecik, Kösedere ve Eğlenhoca Köyleri
Sedat EMİR, Nilgün KİPER

 

Tüba-KedTÜBA-KED 5 (2006)

Dili: Türkçe (İngilizce özetler ile)
205 sayfa (21.5 cm x 30 cm)
Fiyatı: 25.00 TL
ISSN: 1304-2400

Arkeoloji
Kentsel Mimarlık
Tarih (Mezar Taşları)
Etnobotanik

TÜBA-KED 5 Sayfaları (PDF olarak)

 

 

İÇİNDEKİLER

Idyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2005 Yılı Arkeolojik Envanteri ve Yüzey Araştırması (Kaan İREN, Mehmet GÜRBÜZER)

Yumurtalık (Adana) Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri 2005 (Erkan KONYAR, Mustafa Hamdi SAYAR)

Edremit (Balıkesir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005 (Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI, M. Bilal BAĞBANCI)

Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005 (Demet ULUSOY BİNAN, Mevlüde KAPTI, Binnur KIRAÇ, Tigin TÖRE)

Cihangir (İstanbul) Semti Tarihi Binaları Envanter Çalışması 2005 (Burcu ÖZGÜVEN, Burcu PEHLİVANOĞLU, Aslı AKYILDIZ)

Karaburun Yarımadası (İzmir) Kırsal Mimarlık Envanteri 2005 Yılı Çalışmaları: Hisarcık Ambarseki ve Saip Köyleri (Sedat EMİR, Nilgün KİPER)

Amasya Merkez İlçe, Bağlarüstü, Boğaköy ve Vermiş Köyleri ile Yassıçal ve Ziyaret Beldeleri Etnobotanik Envanteri 2005 (Arzu CANSARAN, Ömer Faruk KAYA)

Kazdağı Milli Parkı ve Çevresinde (Balıkesir) Etnobotanik Envanter Çalışması 2004-2006 (Fatih SATIL, Gülendam TÜMEN, Tuncay DİRMENCİ, Ali ÇELİK, Yılmaz ARI, Hulusi MALYER)

 

Tüba-KedTÜBA-KED 4 (2005)

Dili: Türkçe (İngilizce özetler ile)
258 sayfa (21 cm x 30 cm)
Fiyatı: 25.00 TL
ISSN: 1304-2440

TÜBA-TÜKSEK
Türkiye Kültür Envanteri kapsamında 2004 yılında gerçekleştirilen belgeleme çalışmaları
Kentsel Mimarlık
Kırsal Mimarlık
Tarih (Mezar Taşları)
Tarih (Yazıtlar / Kitabeler)
Sözlü Tarih
Etnobotanik

TÜBA-KED 4 Sayfaları (PDF olarak)


İÇİNDEKİLER

Idyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2004 Yılı Arkeolojik Envanteri ve Yüzey Araştırması (Kaan İREN, Mehmet GÜRBÜZER)

Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar İlleri 2004 Yılı Arkeolojik Envanteri ve Yüzey Araştırması (Taciser TÜFEKÇİ SİVAS, Hakan SİVAS)

Suruç Ovası 2004 Yılı Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri ve Yüzey Araştırması (Nurettin YARDIMCI)

Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004 (Demet ULUSOY BİNAN, Mevlüde KAPTI, Binnur KIRAÇ, Tigin TÖRE)

Elmalı (Antalya) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004 (A. Deniz OKTAÇ)

Mut (Mersin) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004 (Uzay YERGÜN, Z. Gül ÜNAL)

Karaburun Yarımadası (İzmir) Kırsal Mimarlık Envanteri 2004 Yılı Çalışmaları: Çullu ve Hisarcık Köyleri (Sedat EMİR, Zeynep Durmuş Arsan, Nilgün KİPER)

Karaburun Yarımadası (İzmir) Mezar Taşları Envanteri 2004 Yılı Çalışmaları: Çullu Köyü (Sedat EMİR, Nilgün KİPER)

Çanakkale Kentsel Kültür Varlıkları (Gelibolu Kitabeleri) Envanteri 2004 (Nasuhi Ünal KARAARSLAN, Gülgün YAZICI)

Ezine (Çanakkale) ve Çevresinde El Zanaatlarının Dünü, Bugünü ve Yarını: Halıcılık ve Testicilik (Şebnem GÜLFİDAN)

Başarakavak (Konya) Kasabası Etnobotanik Alan Araştırması 2004 (Osman TUGAY, Kuddusi ERTUĞRUL, Evren YILDIZTUGAY)

 

Tüba-KedTÜBA-KED 3 (2004)

Dili: Türkçe (İngilizce özetler ile)
304 sayfa (21 cm x 30 cm)
Fiyatı: 25,00 TL
ISSN: 1304-2440

TÜBA-TÜKSEK
Türkiye Kültür Envanteri kapsamında 2003 yılında gerçekleştirilen belgeleme çalışmaları
kentsel mimarlık
kırsal mimarlık
mezar taşları
yazıtlar

TÜBA-KED 3 Sayfaları (PDF olarak)

İÇİNDEKİLER

Buldan (Denizli) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003
Afife BATUR, Aygül AĞIR

Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003
Demet ULUSOY BİNAN, Mevlüde KAPTI, Binnur KIRAÇ, Gürhan ARIOĞLU

Kemeraltı (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003
Eti AKYÜZ LEVİ

Birecik-Suruç (Şanlıurfa) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003
Ayla ÖDEKAN, Arzu ÖZTÜRK

Boyabat (Sinop) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003
Nadide SEÇKİN, Rabia ÖZAKIN, Ayten ERDEM, Uzay YERGÜN, Dilek MAŞALI

Eskigediz (Kütahya) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003
Z. Gül ÜNAL, Nilgün ERKAN BİÇER

Buldan (Denizli) Kırsal Mimarlık Envanteri 2003
Nadide SEÇKİN, Ayten ERDEM, Dilek MAŞALI

Orhangazi (Bursa) Karsak Köyü Kırsal Mimarlık Envanteri
Deniz MAZLUM, Zeynep ERES, Tuğba BARLIK, Şerife TÜRK

Osmanlı Mezar Taşları Envanter Çalışması: Çemberlitaş Atik Ali Paşa Camii Haziresi Örneği
Aygül AĞIR, Tarkan OKÇUOĞLU

Çanakkale Kitabeleri Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003
Nasuhi Ünal KARAARSLAN, Gülgün YAZICI

 

Tüba-KedTÜBA-KED 2 (2004)

Dili: Türkçe (İngilizce özetler ile)
240 sayfa (21 cm x 30 cm)
Fiyatı: 25.00 TL
ISSN: 1304-2440

TÜBA-TÜKSEK
Türkiye Kültür Envanteri kapsamında 2003 yılında gerçekleştirilen belgeleme çalışmaları
arkeoloji
jeolojik miras
etnobotanik
halk kültürü

TÜBA-KED 2 Sayfaları (PDF olarak)


İÇİNDEKİLER

TÜBA Kültür Envanteri Dergisi'nin 2. Sayısını Yayımlarken
Ufuk ESİN

Buldan (Denizli) Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri, 2001-2003 Yılı Saptamalarının Değerlendirmesi
Neşe ATİK, Zeynep KOÇEL ERDEM

Çine ve Nazilli (Aydın) İlçeleri Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri 2000-2003
Neşe ATİK, Zeynep KOÇEL ERDEM

Aydın İli Eskil Su Yolları Envanteri 2003 Yılı Çalışmaları
N. Orhan BAYKAN, Nesrin BAYKAN, Y. Ayhan ATALAY, Y. Ersel TANRIÖVER

Bornova-Kemalpaşa (İzmir) Arkeolojik Envanteri 2003
Zafer DERİN, Atilla BATMAZ

Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar İlleri Arkeolojik Envanteri 2003
Taciser TÜFEKÇİ SİVAS, Hakan SİVAS

Suruç Ovası Yüzey Araştırması ve Arkeolojik Envanter Çalışması 2003
Nurettin YARDIMCI

Birecik (Şanlıurfa) Yöresinin Temel Jeolojik Özellikleri ve Jeolojik Miras Envanteri
Okay GÜRPINAR, M. Namık YALÇIN, Ali Malik GÖZÜBOL, Atiye TUĞRUL, Süleyman DALGIÇ, Mustafa KORKANÇ, Hakan HOŞGÖRMEZ, Yıldız ALTINOK, Naşide ÖZER, Murat ÖZLER, Özlem BULKAN-YEŞİLADALI, Ömer ÜNDÜL, İ. Halil ZARİF, Tahsin ŞENYUVA

Buldan (Denizli) Yöresinin Temel Jeolojik Özellikleri ve Jeolojik Miras Envanteri
M. Namık YALÇIN, Okay GÜRPINAR, Yıldız ALTINOK, Naşide ÖZER, Murat ÖZLER, Hakan HOŞGÖRMEZ, Ömer ÜNDÜL, Özlem BULKAN-YEŞİLADALI, Tahsin ŞENYUVA, Ali Malik GÖZÜBOL, Süleyman DALGIÇ, Atiye TUĞRUL, İ. Halil ZARİF, Mustafa KORKANÇ

Buldan (Denizli) Etnobotanik Alan Araştırması 2003
Füsun ERTUĞ, Gülendam TÜMEN, Ali ÇELİK, Tuncay DİRMENCİ

Kuzeybatı Anadolu (Avunya) Halı ve El Dokumaları Envanteri 2003
Aydın UĞURLU, Eşref BÜLENT, S. Senem UĞURLU

 

Tüba-KedTÜBA-KED 1 (2003)

Dili: Türkçe (İngilizce özetler ile)
166 sayfa (21.5 cm x 30 cm)
Fiyatı: 20.00 YTL
ISSN: 1304-2440

TÜBA-TÜKSEK
Türkiye Kültür Envanteri kapsamında 2002 yılında gerçekleştirilen belgeleme çalışmaları
arkeoloji
kentsel mimarlık
kırsal mimarlık
halk kültürü

TÜBA- KED 1 Sayfaları (PDF Belgesi olarak)

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Prof. Dr. Engin BERMEK

Sunu
Prof. Dr. Ufuk ESİN

Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar İlleri Yüzey Araştırması Arkeolojik Envanter Raporu
Taciser TÜFEKÇİ SİVAS, Hakan SİVAS

Denizli İli Arkeolojik Belgeleme Çalışmaları (Eskil-Antik-Suyolları)
N. Orhan BAYKAN, Nesrin BAYKAN, Y. Ersel TANRIÖVER

İzmir Kentsel Kültür Varlıkları Envanter Raporu
Eti AKYÜZ LEVİ

Sinop-Boyabat Kentsel Mimarlık Envanter Raporu 2002 Yılı Çalışması
Nadide SEÇKİN, Rabia ÖZAKIN, Ayten ERDEM

Mersin/ Atlılar (Sadiye) Kırsal Mimari Envanter Raporu
İpek DURUKAN

Kuzeybatı Anadolu (Avunya) Halı ve El Dokumaları
Aydın UĞURLU, Eşref BÜLENT, S. Senem UĞURLU

 

http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/sureli-yayinlar/tuba-kultur-envanteri-dergisi.html