ULUSLARARASI EKOKENT KONFERANSI

İSTANBUL’A HOŞGELDİNİZ…

ecocitiy

Asya’dan avrupa’ya, Avrupa kıyılarının yer aldığı denizlerden Karadeniz’e, Ege’ye ve okyanuslara kadar coğrafya, insanlık ve doğa araştırmacıları/kaşifleri, İstanbul’u, biribiriyle rekabet eden, biribirinden öğrenen ve gelecek hayalleriyle yeni dünyalar yaratan tüm medeniyetlerin kesişimi olarak görmektedir.

Şimdiye kadar birlikte öğrenme isteğinin bu kadar büyük bir ihtiyaç olduğu bir zaman daha olmamıştır. Bunun da ötesinde dünyanın bilinen en eski şehri olan Çatal Höyüklü olup kültürlerin zamanlarının kesişimleri, dünya üzerindeki yaşamın, değişen ve ısınan iklimi doğrultusunda, gelecekteki olası ihtiyaçları konusunda araştırma yapan yaratıcı insanların duyulması ve önemsenmesi gerekmektedir. Şimdi, İstanbul’da daha da derinlemesine yaşanan bu süreçlerle ilgili, gelecekte olması beklenen ve geçmişten alınan dersler konusunda bizleri uyaracak olan insanlardan bir şeyler öğrenebilmek için dikkatli olmaya, alçak gönüllülüğe, disipline ve iyimserliğe ihtiyacımız var. Bütün bunlara ek olarak dünyayı çocuklarımız,onların çocukları ve onların da çocukları için daha tahammül edilesi, yaşanası bir yer haline getirebilmek üzere sanat ve bilim uygarlığını kurarken daha insancıl olmaya özen gösteren taze ve yaratıcı fikirleri desteklemek gerekmektedir.

Şu anda geçmişle gelecek arasında, başarı ve başarısızlık arasında başka dönüm noktasındayız. Büyük insan popülasyonunun kaynaklar üzerinde yarattığı baskı ile sonucu, toplumun büyük kesiminin de bağımlı olduğu petrol gibi, bu kaynakların işlenmesiyle ortaya çıkan sonuçların dünyadaki bazı türlerin yok olması,  iklimin beklenmedik sonuçlar doğuracak şekilde tehlikeli bir yönde aniden değişmesine sebep olmaktadır. Bu durumda, dünya çapında uygarlaşma yönünde alternatiflerimizi gözden geçirerek barış içerisinde sonsuza dek sürekliliğini sağlayabilecek bir insanlık kurmak yönünde başarılı adımlar atılmalıdır.

1990 yılında California da başlayan ve sırasıyla  Avusturya, Senegal, Brezilya, Çin, Hindistan ve San Francisco, California ‘da düzenlenen Ecocity Konferans Serilerinde altı çizilen yeni bir dönüm noktasındayız. Biz o yıllarda ekolojik olarak sağlıklı bir uygarlık kurma geleneği inşa ediyorduk.  Bu gelenek ve insanlığın artan farkındalığı sayesinde daha önce insanlığın hiç yüzleşmediği, dünya ikliminin ve yaşam sisteminin sürekliliği gibi bir problemi çözmek üzere bir güç oluşturmuş durumdayız ve Sekizinci Uluslar arası Ecocity Konferansı buradan aldığı güçle insanlık üzerinde kendi geleceğini kurmak konusunda güçlü ve olağandışı bir etki yaratma potansiyeli taşımaktadır.

Kimbilir; belki de başarılı oluruz..

Richard Register
Başkan, Ecocity Builders

Founder, International Ecocity Conference