YENİ KENTSEL GÜNDEM (NEW URBAN AGENDA) Yazdır e-Posta

YENİ KENTSEL GÜNDEM (NEW URBAN AGENDA)

Kentler bugün toplam arazilerin %2'sini kaplamalarına rağmen, yaklaşık olarak GSYH'nın %70'ini, küresel enerji tüketiminin %60'dan fazlasını, sera gazı emisyonunun %70'ini ve küresel atığın %70'ini oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda kentleşme sürecinin doğrudan insan hayatına dokunan etkileri bulunmaktadır. Kentleşmenin bu olumsuz etkilerini azaltmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bir çok küresel belgede kentleşmeyle ilgili kararlar/hedefler yer almaktadır. Habitat-III Konferansı sonucunda da ortaya çıkacak "Yeni Kentsel Gündem" tüm bu belgeleri kapsayacak ve hükümetler için bir yol haritası niteliğinde olacaktır.

BM 2030 Gündemi (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) ve Paris İklim Görüşmeleri COP21 sonrası ilk BM Konferansı olan HABITAT III ve Yeni Kentsel Gündem, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve COP21 kararlarının uygulanmasında belirleyici bir rol oynayacaktır.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Develpment Goals- SDG) 2000 yılında belirlenen Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin (Millennium Development Goals -MDGs) yerine geçmek üzere BM Genel Kurul toplantılarında, Eylül 2015’de kabul edilmiştir. 15 yıllık bir süre içinde hayata geçirilmesi planlanan hedefler, 2012’de Rio+20 toplantılarında şekillenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden, 11. Hedef  “Sürdürülebilir şehirler ve yaşam (Sustainable cities and communities)”   HABITAT III Konferansının ve Yeni Kentsel Gündemle doğrudan ilgilidir. Bu kapsamda sözkonusu doküman Yeni Kentsel Gündemin referans belgelerindendir.

Yeni Kentsel Gündem oluşturulurken HABITAT-III Konferansı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ulusal, bölgesel ve küresel raporlar, bölgesel ve tematik toplantıların sonuç bildirgeleri, kavram dokümanları ve politika birimlerinin önerileri gibi çalışmalar temel alınacaktır.

YENİ KENTSEL GÜNDEMİN ANA KONULARI

► Sosyal uyum ve Eşitlik - Yaşanabilir Kentler (kapsayıcı kentler, güvenli kentler, kent kültürü ve miras, göç ve mülteciler...)

► Kentsel Çerçeve (kentsel mevzuat, kent yönetişimi, belediye finansmanı...)

► Mekânsal Gelişme (şehir planlama ve kentsel tasarım, arazi, kent-kır ilişkisi, kamusal alan...)

► Kent Ekonomisi (yerel ekonomik kalkınma, kent ekosistemleri ve kaynak yönetimi, iklim değişikliği, risk yönetimi...)

► Kent Ekolojisi ve Çevre (kentsel dayanıklılık, kent ekosistemleri ve kaynak yönetimi, iklim değişikliği, kayıtdışı yerleşmeler...)

► Konut ve Temel Hizmetler (altyapı ve temel hizmetler, ulaşım ve mobilite, akıllı şehirler, kayıtdışı yerleşmeler...)

BM Genel Kurulu’nun Konferansa ilişkin aldığı karar doğrultusunda; Yeni Kentsel Gündem’in İlk Taslağı (Zero Draft) 6 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Bu taslak oluşturulurken ulusal, bölgesel ve küresel raporlar, bölgesel ve tematik toplantıların sonuç bildirgeleri, politika birimlerinin önerileri gibi çalışmalar temel alınmıştır.

 
TÜRKİYE HABITAT-III KONFERANSINA KATILDI Yazdır e-Posta

TÜRKİYE HABITAT-III KONFERANSINA KATILDI

24.10.2016

Birleşmiş Milletler tarafından 20 yılda bir düzenlenen ve ikincisi 1996 yılında İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Habitat Konferanslarının üçüncüsü, “Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı – HABITAT-III”, 17-20 Ekim tarihlerinde Ekvator’un Kito şehrinde gerçekleştirildi.

Konferans ile sürdürülebilir kentleşmeye ve konuta dair önümüzdeki 20 yılın gündemi belirlendi ve sonuç dokümanı niteliğinde BM üyesi ülkelerce “Yeni Kentsel Gündem” belgesi kabul edildi.

HABITAT-III Konferansı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen tüm toplantılara etkin katılım sağlayan Bakanlığımız, Konferansın sonuç dokümanı olan Yeni Kentsel Gündem’in müzakere aşamasında da ilgili kurumlarla işbirliği içinde ülkemiz adına katkı vermiştir.

Türkiye’den, Konferansa Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet CEYLAN başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kito Büyükelçiliğimiz, TOKİ, AFAD ve Kalkınma Ajansları, Türkiye Belediyeler Birliği ve Belediyelerin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir heyetle katılım sağlandı.

Devamını oku...
 
HABİTAT’ın yeni başkanı Clos: "Türkiye’ye yardıma hazırım" Yazdır e-Posta

İspanya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden HABİTAT Başkanlığı’na seçilen Clos, Türkiye’den ayrılırken mesaj verdi. Clos “Türkiye’den talep olursa elimden geleni yapmaya hazırım” dedi.

Joan ClosBirleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (HABİTAT) Başkanlığı görevine seçilen İspanya’nın Türkiye Büyükelçisi Joan Clos, Türkiye’de köyden kente göçle birlikte kentlerin çok hızlı büyüme gösterdiğini belirterek, bu süreçte halka açık kamusal alanlar ile toplu taşımaya önem verilmesi gerektiğini belirtti. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye’de bulunan Clos, ağustos ayı sonunda sağlıklı şehircilik, insan yerleşimlerinin kalkınması ve çevreciliğin teşviki yönünde çalışmalar yürütülen BM HABİTAT’ın başına getirildi. Görevi devralmak üzere Kenya’nın başkenti Nairobi’ye giden Joan Clos, Türkiye’den ayrılmadan önce soruları yanıtladı.  Türkiye’deki sıkıntıları bilen biri olarak HABİTAT’ta Türkiye için bir şey yapmayı düşünüp düşünmediğinin sorulmasına karşılık Clos, HABİTAT’ın hükümetlere ve kentlere yardım sağlayan bir kuruluş olduğuna işaret ederek, “Türkiye’den gelecek herhangi bir talebi yanıtlamaktan büyük mutluluk duyacağım. Ancak HABİTAT olarak biz ancak çağrıldığımızda müdahil olabiliyoruz. Türkiye’den biri HABİTAT’ta beni hatırlarsa, yardım için elimden geleni fazlasıyla yapmaya hazırım” dedi.

Devamını oku...
 
12. Türkiye Kuş Konferansı Yazdır e-Posta
  
12. Türkiye Kuş Konferansı


12. Türkiye Kuş Konferansı
 

12. Türkiye Kuş Konferansı, Doğa Derneği, Kuş Araştırmaları Derneği ve Çukurova Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu tarafından 'Kuşlar ve Biyolojik Çeşitlilik'ana temasıyla 15-17 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenleniyor.
 
Doğadaki çeşitliliğe ve tehditlere dikkat çekmek için 2010 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Biyolojik Çeşitlilik Yılı olarak ilan edildi. Tüm dünyada farklı etkinliklerle biyolojik çeşitliliğe dikkat çekiliyor. Bu tema çerçevesinde biyolojik çeşitlilik ve doğadaki tehditlere tanık olan kuş gözlemcileri XII. Türkiye Kuş Konferansı'nda bir araya gelecekler.
 
12. Türkiye Kuş Konferansı, doğadaki çeşitliliği izleyen ve araştıran, doğanın yaşaması için çaba harcayan kuş gözlemcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleşecek.
 
 
2010 Dünya Habitat Ödülleri Yazdır e-Posta


Yapı ve Sosyal Konut Vakfı (BSHF)Yapı ve Sosyal Konut Vakfı (BSHF)
, Dünya Habitat Ödülleri’nin 2010 ayağı için girişimcilere çağrıda bulunuyor. Etkinliğe geçtiği günden bu yana güncel konut sorunlarına pratik, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler arayan Habitat Ödülleri, dünyanın kuzey ve güney köşelerine olduğu kadar, başka coğrafyalara da taşınabilen veya uyum sağlayabilen projeleri keşfetmeye çalışıyor.

 

Öncelikle yalnızca projenin bir özetini kapsayan başvuruların değerlendirildiği, sonrasında ise projelerin detaylı olarak incelendiği ödül programı, iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada değerlendirme komitesi tarafından seçilen projeler, yarışmanın ikinci aşamasına geçme hakkı kazanıyor. Ardından öncelikle bağımsız bir danışman grubu tarafından değerlendirilen ve sonrasında uluslararası jürinin karşısına çıkan projelerden bazıları, sonuç kararlarından önce değerlendirme gezileriyle de inceleniyor.

World Habitat AwardsDünyanın her hangi bir yerinde, konu problemine yenilikçi bir çözüm getirmiş olma iddiası taşıyan tüm bireylerin, organizasyon veya hükümet kurumlarının başvurabileceği ödül programına, birden fazla proje ile katılmak mümkün. Aynı zamanda her sene, bir önceki sene gönderilen ve seçilmeyen projeler, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi olanağı göz önünde tutularak yeniden başvurabiliyorlar.

Dünya Habitat Ödülleri’nde değerlendirme kriterleri şöyle sıralanıyor:

Devamını oku...
 
TURKISH Prime Minister, Mr. Recep Tayyip Erdogan is winner of the inaugural Rafik Hariri-UN-HABITAT Memorial Award Yazdır e-Posta

 

Recep Tayyip Erdogan

TURKISH Prime Minister, Mr. Recep Tayyip Erdogan

A seven member international jury found Mr. Erdogan deserving of the award because of his “excellent achievement and commendable conduct in the area of leadership, statesmanship and good governance”.

Announcing this in Nairobi today, the chairperson of the jury, former UN Under Secretary General, Ms Mervat Tallawy said the jury was unanimous in recognizing Mr. Erdogan’s outstanding achievements during his tenure as Mayor of Istanbul between 1994 and 1997.

It was under his steady leadership and stewardship as host of the second UN Conference on Human Settlements, Habitat II, during which the habitat agenda was passed, with the noble goals of adequate shelter for all and sustainable human settlements development in an urbanizing world” she said.

UN-HABITAT Executive Director, Mrs. Anna Tibaijuka said Mr. Erdogan embodied leadership, statesmanship and good governance, adding that he had contributed immensely to the Habitat agenda especially through hosting the Istanbul conference referred to as Habitat II. 

Rafik Hariri

The late Lebanese Prime Minister Rafik Hariri

He initiated the first roundtable of mayors during the Istanbul conference, which led to a global, organized movement of mayors” she said.

The US$200,000 Memorial Award was established as a joint effort with UN-HABITAT to commemorate the late Lebanese Prime Minister Rafik Hariri’s achievements and dedication to the reconstruction of a Lebanon torn by war. It is meant to recognize outstanding accomplishments and contributions to the development of human settlements consistent with the vision and achievements of the late Prime Minister.

The inaugural award ceremony shall be held during the 5th Session of the World Urban Forum in Rio de Janeiro, Brazil later this month.

Kaynak: http://www.ecology.gen.tr/

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 2