TÜRKİYE HABITAT-III KONFERANSINA KATILDI Yazdır e-Posta

TÜRKİYE HABITAT-III KONFERANSINA KATILDI

24.10.2016

Birleşmiş Milletler tarafından 20 yılda bir düzenlenen ve ikincisi 1996 yılında İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Habitat Konferanslarının üçüncüsü, “Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı – HABITAT-III”, 17-20 Ekim tarihlerinde Ekvator’un Kito şehrinde gerçekleştirildi.

Konferans ile sürdürülebilir kentleşmeye ve konuta dair önümüzdeki 20 yılın gündemi belirlendi ve sonuç dokümanı niteliğinde BM üyesi ülkelerce “Yeni Kentsel Gündem” belgesi kabul edildi.

HABITAT-III Konferansı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen tüm toplantılara etkin katılım sağlayan Bakanlığımız, Konferansın sonuç dokümanı olan Yeni Kentsel Gündem’in müzakere aşamasında da ilgili kurumlarla işbirliği içinde ülkemiz adına katkı vermiştir.

Türkiye’den, Konferansa Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet CEYLAN başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kito Büyükelçiliğimiz, TOKİ, AFAD ve Kalkınma Ajansları, Türkiye Belediyeler Birliği ve Belediyelerin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir heyetle katılım sağlandı.

 

HABITAT-III Konferansı kapsamında gerçekleştirilen genel oturumlar, üst düzey yuvarlak masa toplantıları, özel oturumlar ve yan etkinliklere Türkiye Heyeti olarak farklı düzeylerde katılım sağlanarak Konferans verimli bir şekilde takip edildi.

Konferans kapsamında düzenlenen yan etkinlerde Ülkemiz adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Türkiye'de Afet Riski Altındaki Alanlarda kent Planlama ve Yenileme Yaklaşımı", TOKİ "Kentsel Dönüşüm ve Gelir Düzeyi Düşük Grupların Konut Ediniminde Kamusal Çözüm Örneği- Türkiye Deneyimi:TOKİ" ile Serhat, Orta Anadolu ve Dicle Kalkınma Ajanslarının ortak düzenlediği " Kentsel Alanlarda Tarihi Mirası Koruma" başlıklarında etkinlikler gerçekleştiirldi.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen sergi etkinliğinde Türkiye’nin sürdürülebilir kentleşme ve konut temini yönünde yaptığı çalışmaları dünyaya sunmak üzere bir sergi alanı kuruldu. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören Türkiye sergi alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve TOKİ tarafından kentleşme, koruma, afet, mülteciler ve kentsel dönüşüm konularında etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca Türkiye’nin kentleşme serüveninin anlatıldığı bir film hazırlanarak sergi alanında oluşturulan dijital odada katılımcılarla paylaşıldı.

Türkiye standının açılışında konuşan Sayın Mehmet CEYLAN, Konferansın organizasyonu için Habitat Sekretaryası başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etmiş, Habitat II’ye ev sahipliği yapan ülke olarak, Türkiye’de, geçtiğimiz 20 yılda, sürdürülebilir kentleşme adına pek çok önemli adım atıldığını ve bu bilgi ve deneyimlerin Habitat III Konferansı’na aktif ve geniş katılım sağlanarak paylaşılacağını aktarmıştır.

Açılışta basın mensupları ile röportaj yapan Sayın Mehmet CEYLAN, Ekvator’da yaşayan Türklere de selamlarını iletmiştir. Röportaja pic.twitter.com/bWrCWV7mMj adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca Konferansın ikinci gününde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet CEYLAN tarafından Konferansa katılan BM üyesi ülkelere hitaben ülkemiz adına konuşma yaptı. Konuşmada, 20 yıl önce İstanbul'da, o tarihlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen HABİTAT II Konferansı ile sonrasında yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun tüm dünyada 'kentleşme ve sürdürülebilir kalkınma' konularına ışık tutan bir yol haritası oluşturduğunu aktardı.

"HABİTAT II"de alınan kararlarla Türkiye'nin kentleşme politikasında önemli değişiklikler yaşandığını, bu kapsamda toplu konut ve kentsel dönüşüm alanında büyük bir faaliyet yürütüldüğünü belirten Ceylan, "Son 13 yılda TOKİ vasıtasıyla 750 bin konut üretildi. Bunların büyük kısmı dar gelirli vatandaşlar için üretilen sosyal konutlardır. Böylece Türkiye, hızlı göç sonucu karşı karşıya kaldığı gecekondulaşma sorununu son 20 yılda yüzde 1'in altına düşürmeyi başardı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin kalkınma yardımlarında dünyada lider donör ülke olduğunu ve uluslararası toplumun kayıtsız kaldığı Suriye'deki savaş nedeniyle ortaya çıkan krizde üzerine düşenin çok daha fazlasını yerine getirdiğini aktaran Ceylan, uluslararası toplumun bu konuyu sahiplenmesini istedi.

HABITAT III Konferansı kapsamında kabul edilen "Yeni Kentsel Gündem “de belirlenen ortak vizyon doğrultusunda, güvenli şehirlerin oluşturulması için artan terörden kaynaklanan tehditlere karşı tedbir alınması çağrısının da büyük önem arz ettiğine değinen Mehmet Ceylan, şunları kaydetti: "2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde yer alan güvenli ve dayanıklı şehirlerin inşa etme hedeflerinin gerçekleştirilmesi yeni kentsel gündemin en önemli hedefini oluşturmaktadır. Türkiye doğa dostu, yeşil kentler ve yerel kalkınma ile 2023’e kadar yeni bir vizyon belirlemiştir. Bu durumun yeni kentsel gündemde yer almasından da mutluluk duymaktayım. HABİTAT II aktif katılımcılık, sahiplenme, açıklık ve şeffaflık gibi kavramların hayata geçirilebilmesi için çok aktörlü bir yönetişimi ön görmüştü. Kito Deklarasyonu ve yeni kentsel gündemin hazırlık sürecinin de benzer bir iklimle gerçekleşmesi son derece sevindiricidir. Bu yaklaşımın uygulama, gözden geçime ve izleme süreçlerinde de devam etmesini temenni ediyoruz. Sürdürülebilir kentleşme için son derece önemli olduğuna inandığımız yeni kentsel gündemin hayata geçirilmesinde, etkin koordinasyon, iş birliği ve ortaklıkların sadece ulusal ve yerel düzeyde değil, uluslararası düzeyde de gerçekleşmesinin önemli olduğunun altını çizmeliyim."

http://www.csb.gov.tr/projeler/habitat/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=65396