14. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali Yazdır

14. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali

14. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivaliİstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali’nin on dördüncüsü, 29 Eylül – 3 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival, 1997 yılından bu yana Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce belgesel filme ev sahipliği yaptı. Çok sayıda belgeselciyi ve belgesel kuramcısını seyirciyle buluşturdu. Sinema sanatının evrenselliğini önde tutarak, belgesel sinema aracılığıyla farklı toplumların birbirlerini tanımalarının ve anlamalarının da önünü açarak sıcak bir ortam oluşturdu. Şimdi, “14.1001”de, tüm belgeselciler olarak, gerçeklerimizi ve hayallerimizi bir kez daha paylaşmaya hazırlanıyoruz.

1001 Belgesel Film Festivali’ne katılacak filmlerin seçimi, güçlü ve evrensel bir sinema dili kullanmış olmaları kadar; insanlığı yücelten değerleri, farklı kültürlerin birbirleri yerine geçirilmeden bir aradalıklarını savunmaları; insanlığın gelecek tasarımına katkı sağlamaları; farklı ve derin bakış açıları sunuyor olmaları temel ölçütleri çerçevesinde yapılır.

 

GERÇEĞİN 7 RENGİ
İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali ana gösterim programını yine renklerle belirlenmiş bölümler altında düzenliyor ve gerçeğin 7 rengini oluşturacak filmleri sunuyor:
Siyah – İnsanın İnsana Ettikleri: Haklar, haksızlıklar, savaşanlar, savaşılanlar, ezilenler, ezenler.
Kırmızı – İş ve emek, işçi ve emekçi öyküleri
Turuncu – Modern zaman öyküleri
Sarı – Göç öyküleri
Mavi – Olağanüstü insanların sıradan, sıradan insanların olağanüstü öyküleri
Mor – Sanat ve kültür
Yeşil – Sürdürülebilir bir dünya için uğraşan filmler.
14. 1001’de bu yıl bu ana programın yanısıra, iki ayrı tematik bölüm hazırlıyoruz: Festivalin 2011 teması olan “Dar alanlar-Daralanlar” ve bundan sonra geliştirerek sürdürmek istediğimiz “Çocuklar için Belgeseller” bölümü.

DAR ALANLAR – DARALANLAR
Festivalin bu yılki teması “DAR ALANLAR / DARALANLAR” olarak belirlenmiştir.

Belgesel sinema özü gereği, sıradan görme ve algılama zaafımızı sonuna kadar sömüren günümüzün medyasının görmezden geldiği “DAR ALANLAR”ın peşindedir. Kapıların ardına, taşların altına, dağların ötesine, arka bahçelere, dipsiz kuyulara, köşelere, ötelere, berilere burnunu sokar.

Öte yandan, son zamanlarda toplumsal yaşamın pek çok alanı da, kurallardan yasaklara uzanan değişik yöntemlerle “daraltılıyor”. Yönetme gücünü elinde tutanlar, bu gücü hayatın her alanının sınırsız denetimi anlamında kullanıyor. Teknoloji ile gelişen bilgi ağları kirlilik ve korku bombardımanı altında sığlaşıyor; sosyalleşme ile bireyselleşme birbirine karışıyor. Giderek keyfileşen, giderek kitleleri daha da sessizleştiren bir “daraltma” bu. Alanlar daralıyor, alanlardakiler daraltılıyor…

Belgesel sinemanın dar alanlarda, daralanlara hayatı değiştirme kılavuzu olduğuna inanıyor; 1001 Belgesel Film Festivali’nin, 14. Yılında, tüm dünyadan yöneten-yönetilen, çoğunluk-azınlık, erkek-kadın, yetişkin-çocuk, inanan-inanmayan, kalan-göçen, sermayedar-emekçi ilişkilerinde daralan alanların ve daralanların gerçek öykülerini bir araya topluyoruz.

ÇOCUKLAR İÇİN BELGESELLER
14.1001’de bu yıl yeni bir bölüm açıyoruz. Gelecek yıllarda da sürdürmeyi, konferans ve atölyelerle geliştirmeyi planladığımız bu bölümün adı ve içeriği “Çocuklar için Belgeseller”. 7-15 yaş çocuklara yönelik olarak, konusu çocuk olan değil, çocukça konuşan, çocukların izlemesi için yapılmış her konuda belgesellere bu bölümde yer veriyoruz.

1001 Belgesel Film Festivali, yeryüzünün en eski metropolünde düzenlenen, İstanbul’un konumunun getirdiği şansla, aynı anda iki kıtada birden düzenlenen tek festivaldir. Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlarla, başka deyişle, günümüz dünyasının en sıcak coğrafyasıyla çevrili konumdadır. İşte bu nedenle, önceki yıllarda olduğu gibi, dünya belgeselcilerinin, sinemaları ve söyleyecek sözleriyle burada olmalarının, bu olağanüstü platformda belgesel sinemanın gücünü göstermelerinin önemine inanıyoruz. Tüm dünya belgeselcilerine 14. kez sesleniyoruz: Yenilenmiş atmosfer içinde, sinemanız, öykülerinizle bu yıl da bizimle, dört gözle festivali bekleyen belgesel izleyicisiyle birlikte olacağınıza inanıyoruz... 14.1001’de buluşmak üzere…

BSB Belgesel Sinemacılar Birliği
Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali Yürütme Kurulu