4. Şehircilik Konferans ve Çalıştayı Yazdır

Pursaklar Belediyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. Şehircilik Konferans ve Çalıştayı

Pursaklar Belediyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. Şehircilik Konferans ve Çalıştayı

Şehircilik Konferans ve Çalıştayı, 24-25 Mart 2012'de Esenboğa Airport Otel'de düzenlenecek.

Pursaklar Belediyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarafından Düzenlenen 4. Şehircilik Konferans ve Çalıştayı Şehirlerin geleceğini düşünmek ve yeniden tasarlamak için Pursaklar Belediyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, tarafından 24-25 Mart 2012 de Esenboğa Airport otelde Şehircilik Konferans ve Çalıştayı düzenlenecek.

Amaç ve Kapsamı:
1945'lerden itibaren, sanayide gerçekleşen girişimlerle beraber, Türkiye'nin şehirleşme sürecinde önemli bir kırılma yaşanmıştır. Bu kırılma, Cumhuriyet tarihinde modernleşme adına gerçekleşen birinci evreyi oluşturmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimlerin hazırlıksız yakalandığı, "plansızlıktan, imarsızlıktan ve yoksulluktan kaynaklanan şehir sorunları"nın yaşandığı bir anlamda kendi haline bırakıldığı bir dönemdir. Göçlerle nüfus baskısı altında kalan şehirler, gelişmekten ziyade yığılmanın yaşandığı bir mekana dönüşüp gecekondulaşmaya başlamıştır. Bu dönemde özellikle büyük şehirlerimiz, bir anlamda "Kırsal Metropolleşme" diye adlandırabileceğimiz bir süreci yaşamış ve halen yaşamaktadır.

Günümüzde ise, Türkiye'deki şehirleşme süreci artık ikinci evresine girmiş bulunmaktadır. Bu evrede gecekondulaşmayı önlemede önemli bir mesafe alınmış olsa da, bu kez de şehirler "planlı ve projeli sorunlar" ile yüz yüze kaldığı görülmektedir. "Ticari kaygılar"ın da baskısı altında aşırı yapılaşma, şehirlerin doğal yapısını, şehir yaşamını, özellikle tarihi ve turistik şehirlerin tarihi dokusunu, kültürel ve mimari yapılarını, şehir kimliğini, siluetini ve geleceğini tehdit etmektedir. Sorunların çözümü için merkezi yönetimin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"nı kurması önemli bir adımdır. 2000'li yıllardan itibaren hız kazanan "Kentsel Dönüşüm Projeleri", deprem sonrası yaşananlardan hareketle, yeni imar mevzuatının çıkarılması ve uygulamaya konulması girişimi ve yeni uydu şehirlerin kurulmasının planlanması şehircilikte farklı bir evreye girildiğini göstermektedir.

Tüm bu yeni girişimlerin sonuçlarını tartışmak ve yaşanmakta olan sorunları belirlemek ve bunlara karşı yeni çözümler üretmek için ilgili bakanlıklar, üniversite, belediye, oda ve derneklerden oluşan alanında uzman kişilerin katılacakları bir program planlanmıştır.

Konferans Katılımcıları:
- Nezar Alsayyad (University of California, Berkeley
- İlhan Tekeli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
- Oliver Leaman (University of Kentucky)

Panel Katılımcıları:
Feyzullah Kıyıklık (İstanbul Milletvekili)
Yusuf Ziya Yılmaz (Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı)
Dr. Asım Güzelbey (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı)
Burhan Sakallı (Eskişehir, Odunpazarı Belediye Başkanı)

Çalıştay Konuları:
1. GELECEK KUŞAK ŞEHİRLERİNDE İMAR, PLANLAMA ve MİMARİ POLİTİKALARI
(Alt tartışma konuları belirlendikten sonra paydaşlara gönderilecek)
2. DEPREM ve DİĞER AFETLER KARŞISINDA ŞEHİRLERİMİZ
3. KENTSEL DÖNÜŞÜM DENEYİMLERİ ve SORUNLARI
4. YENİ İMAR MEVZUATINI TARTIŞMAK
5. ŞEHİRLERDE ALT YAPI HİZMETLERİ ve SORUNLARI
6. ŞEHRİN KÜLTÜREL DOKUSU ve ŞEHİR ESTETİĞİ
7. ŞEHİRLERDE SOSYAL POLİTİKA ve SOSYAL HİZMETLER

Program Takvimi:
24 Mart 2012 – Cumartesi
-Protokol Konuşmaları
-Açılış Tebliği
-Konferanslar
-Belediyeler Paneli

25 Mart 2012 – Pazar
-Çalıştay Oturumları
-Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması