Sağlıklı Kentler Birliği PDF Yazdır e-Posta


Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde, 66 ülkede, 220 Dünya kentinde ve 55 Avrupa kentinde devam eden ve gelişen “Sağlıklı Kentler” Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için formal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek “Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır.

Sağlıklı Kentler Birliği “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” için çok gerekli bir düzenlemedir.

1996 Habitat II, 2002 Johannesburg Yerel Yönetimler Zirvesi ve WHO (DSÖ)’nün 2000 Milenyum yılı Deklarasyonun ana temaları, hep “Sürdürülebilir Kentler“ yaratmak, etkili yerel yönetimler sağlamak, Ulusal-bölgesel-yerel ortaklıklar kurmak ve sağlık temelli stratejiler üretmek olmuştur. 2003 yılında Belfast da yayınlanan kentlerin politik temsilcilerinin imzaladığı ve Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı deklarasyonda da;

  • Uluslararası birlikteliği ve ilişkileri güçlendirmek için kentler ve bölgeler arasında kaynakların, bilginin ve tecrübelerin paylaşılması gerektiği,
  • Diğer bölgelerde sağlıklı şehirler hareketini destekleyerek sorumluluğunun bilincinde olmak, her bölgenin küresel olarak erişilebilir olmasında öncülük edebilmek gerektiği belirtilmiş.
  • Kentler tek başlarına hareket edemezler. Onları davet ediyoruz denilmiştir,

Tüm bu deklarasyonlara imza atmış, Türkiye’den ilk Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi üye kenti olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliği kurulması ve geliştirilmesi için öncülük etmiştir. Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması ile ilgili çalışmalar 2003 yılında başlatılmış, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve "ulusal ağ"a üye kentlere çağrı yapılarak “Tüzük Hazırlama Komisyonu” kurulmuştur. 20.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile III. Faz üyesi olan Bursa Büyükşehir, Eskişehir/Tepebaşı, Bartın, Yalova Belediyelerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve tüzükle ilgili öneriler alınmıştır.

 

Ulusal ağa üye kentlere Sağlıklı Kentler Birliğine kurucu üye olarak katılma çağrısı yapılmış, Yalova, Van, Kadıköy, Afyon, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri birliğe katılmak istediğini belirten meclis kararı almış ve birliğin kurucu üyeleri olmuşlardır.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması 22.12.2004 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından Birlik Tüzüğü onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

“Sağlıklı Kentler Birliği’nde Yer Almanın Yararları”
Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliğinin kurulması ile üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmaları, sorunları aktarmaları, ortak projeler geliştirmeleri, uluslararası düzeyde temsil edilebilmeleri ve ortak ihtiyaçların çözümünde güç birliği sağlanacaktır.

Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi devam edecektir.

Üye belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri sağlıklı kent konularıyla ilgili tecrübeler, bilgi, belgeler ve proje deneyimleri aktarılacaktır. “Sağlıklı Kentler Birliği” Türkiye’de bu hareketin güçlenmesi ve işbirliği açısından kentlerimiz için çok önemli gelişimler sağlayacak, daha sağlıklı kentler yaratılacaktır.

SKB Yönetimi

Meclis Başkanlık Divanı

Birlik Başkanı: Hikmet ŞAHİN - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Birlik Birinci Başkan Vekili: İlhami Ortekin - Aydın Belediye Başkanı

Birlik İkinci Başkan Vekili: Barbaros Binicioğlu - Yalova Belediye Başkanı

Birlik Asil Katip Üyeleri:

Beida Söylemez - Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi

İbrahim Akay - Yalova Belediyesi Meclis Üyesi

Birlik Yedek Katip Üyeleri:

Çetin Can - Van Belediyesi Meclis Üyesi

Muharrem Özdel - Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi

Encümen Üyeleri:

Mehmet ELLİBEŞ - Gölcük Belediye Başkanı

Dr. M. Tacettin SARIOĞLU - Tepebaşı Belediye Başkanı

Veli KORKMAZ - Kırıkkale Belediye Başkanı

İbrahim AKAY - Yalova Belediyesi Meclis Üyesi

Oktay ERDEM - Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

Kahraman EFE - Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri:

Prof. Dr. Nazmi ORUÇ - Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi

Cevdet YILDIZ - Van Belediyesi Meclis Üyesi

Nazım USTA - Gölcük Belediyesi Meclis üyesi