2008 UIA Ödülleri Açıklandı


Her üç senede bir Dünya Kongresi kapsamında verilen ve dünya çapında etkili çalışmalar yürüten mimarları cesaretlendirmek için UIA (International Union of Architects) tarafından düzenlenen ödül sahipleri açıklandı. Verilen her dört ödül kendi içinde belirli temalara ayrılırken her bir ödüle de ilk UIA başkanlarının isimleri veriliyor. Bu ödüller:

Auguste Perret Ödülü
Mimaride uygulamalı teknoloji
Sir Patrick Abercrombie Ödülü
Kentsel planlama ve sınırsal gelişim
Jean Tschumi Ödülü
Mimari eleştiri ve mimarlık eğitimi
Sir Robert Matthew Ödülü
İnsan yerleşim alanlarının kalitesinin yükseltilmesi

16-17 Nisan tarihlerinde Bratislava’da toplanan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda aşağıdaki ödüller verildi:

2008 Auguste Perret Ödülü:
Françoise-Hélène Jourda (Fransa),
Jourda’nın yapıları sergiledikleri üst düzey olgunluk ve şaşırtıcı titizliğin yanı sıra mekânsal ve yapısal elemanların güçlü bir mimari sentezini sunmaktadır. Yapı malzemelerinin yaratıcı biçimde kullanılması ve yüksek tasarım kalitesi Jourda’nın çağdaş mimari alanındaki önemli katkılarını açıkça ortaya koymaktadır.

2008 Jean Tschumi Prize - Ex-aequo:
Luca Molinari (İtalya)
Molinari’nin profesyonel kariyeri teorik araştırma, eğitim, eleştiri ve mimarlık tarihi üzerine odaklanmıştır. Yapmış olduğu yayınlarda mimarlık yetenekli ve bilimsel bir perspektiften okuyucuya sunulmuştur. Genç olmasının yanı sıra meslek alanında kalitesini şimdiden ortaya koymaktadır.

Escola Sert – COAC (Spain)

Sürekli mesleki gelişim alanında mimarlara yüksek seviyede sanat dersleri veren Katalunya mimarlık koleji, Escola Sert, kendi alanında öncü bir kuruluş olmasının yanı sıra kuruluş amacının da ötesine geçen bir eğitim merkezi olmuştur. Teknolojinin yaratıcı bir şekilde kullanımı ile kapasitesinin çok üstüne çıkarak çok sayıda mimara, pek çok konuyu içeren geniş kapsamlı bir eğitim vermektedir.

2008 Sir Patrick Abercrombie Prize – Ex æquo
Sir Peter Hall (İngiltere)
Profesyonel yaşamını kentleri, ekonomik, demografik, kültürel ve işletimsel gibi pek çok açıdan incelemeye adayan Hall, yapılı çevre kent işilkisine odaklanan basit bir inceleme alanı tanımlamak yerine kent yaşamını her anlamda etkileyen bütün kentsel elemanlara odaklanarak bunların kent üzerindeki etkilerini incelemektedir. Kariyerini dolduran pek çok onur ödülü ve başarıların yanı sıra jüri, geleceğin kent plancılarına bıraktığı miras ve birikimi nedeniyle kendisine minnettarlıklarını bu ödül ile sunmuşlardır.

Mahmoud Yousry Hassan (Mısır)
Uzun akademik kariyeri ve kent planlama alanında Mısır ve Orta Doğu’da ortaya koyduğu sıra dışı uygulamalarla dikkat çeken Yousry Hassan, ayrıca ilk olarak Kahire Üniversitesi’nde kurmuş olduğu Şehir ve Bölge Tasarım Fakültesi ile kentsel tasarım alanının ülkesinde tanınmasında öncü rol oynamıştır.

Jüri 2008 Sir Robert Matthew Ödülü’nü vermemiştir.

Bu ödüllere ek olarak jüri kentsel rehabilitasyon ve dönüşüm projeleri ile belirli bölgelerde uygulanan küçük ölçekli çalışmalar ile kent dokusunu zenginleşmesine katkıda bulunan Katalunya yönetimine mansiyon ödülü vermiştir.

Kaynak: http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=Yarisma&sub=sonuc&RecID=305