Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi

 

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi, dünya kültür emanetlerinin önemli bir parçası olan Türkiye kültür varlıklarının bulgularının, kronolojik bir envanterinin çıkartılması ve bu bilginin uluslararası platformda paylaşılması amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. En azından 400.000 yıl eskiye uzanan kültürel verileri barındıran Anadolu ve Trakya toprakları üzerinde, 1800'lerin ilk yarısından başlayan araştırmaların sonuçları ile çağdaş yüzey araştırmaları ve kazıların bilgileri dağınık ve çoğunlukla ulaşılamaz durumdadır. Birçok yerleşmenin yeri bilinmemekte, birçoğu da tahribatın/yapılaşmanın kurbanı olmuş ya da olmaktadır. Bu tahribata karşı ve bu emanetleri korumaya yönelik öncelikle yapılabilecek en önemli çalışma, kültürel verilerin merkezi bir yapı içinde toplanması ve derlenmesidir: Belgeleme olmadan koruma olmaz. İlk kez bu projeyle, Türkiye arkeolojik yerleşmeleri, höyükler, tümülüsler, anıtlar, mezarlıklar, ören yerleri, yerleşme yerleşme, höyük höyük, tümülüs tümülüs belgelenmektedir.

1993 yılında çalışmalarına başlayan TAY Projesi, özgünlüğü, boyutu ve kültürel emanetlerin belgelenmesine yaklaşımı açısından, türünün ilk ve şimdilik tek örneğidir.

Niye TAY?

Anadolu ve Trakya'nın, insanoğlunun yerleştiği ilk dönemlerden yakın çağlara dek derli toplu, ayrıntılı bir yerleşme ve kültür envanteri yoktur;

Bu bölgelerdeki uygarlıkların kültürel gelişimini başından sonuna dek inceleyebilmek için sistemli bir belge arşivi.hazırlanmamıştır;

Anadolu ve Trakya kültürlerinin kronolojik süreç içerisinde birbirleriyle ilişkileri yeterince açık değildir.

Projenin amaçları

Türkiye kültür emanetlerinin, öncelikle, elektronik olarak korunmaya alınması (Veri Toplama);

Basılı ve elektronik ortamda yayınlanması ve bu emanetlerin dünyaya açılması (Veri Yayınlama);

Türkiye'nin, sistemli biçimde ve yeni teknolojiler kullanılarak taranması, mevcut bilgilerin doğrulanması, yeni yerlerin belgelenmesi (Veri Doğrulama);

Anadolu ve Trakya toprakları üzerindeki, gerek doğa, gerekse insan eliyle yoğun olarak süren tarihi eser tahribatının.izlenmesi ve kamuoyunu uyaracak bir kurumun oluşturulması (Veri Gözlemleme).

Proje Kime Yönelik?

Proje, kültür emanetlerimiz konusunda araştırma yapmak isteyen tüm arkeologlara, tarihçilere, tarih ve arkeolojiye yakın bilim dallarındaki araştırmacılara; arkeoloji, tarih gibi alanlarda eğitim gören öğrencilere; çeşitli kademelerde ülkemizin tanıtımında görev alan uzmanlara ve geçmişe ilgi duyan, araştırılmasına inanan tüm kişi ve kuruluşlara yöneliktir. Amaç, bu kişi ve kuruluşlara, bilimsel bir başvuru kaynağı, bir "veri havuzu" sunmaktır. 

 

TAY, Lyon'da gerçekleştirilen
Avrupa Arkeologlar Birliği
10. Yıllık Toplantısı'na
"Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli

Kültür Varlıkları Yönetiminde
11 Yıllık Deneyim:
TAY Projesi" başlıklı bildiriyle katıldı.
6-8 Haziran 2003 yılında Rodos'da gerçekleştirilen,
ve ana teması e.Devlet - e.Kültür olan,

"3. Yunanistan-Türkiye Bilgi Toplumu Forumu"nda
TAY Projesi Türkiye'yi e.Kültür alanında temsil etti.
TAY Projesi, 24-29 Eylül 2002 tarihleri arasında
Selanik'te gerçekleştirilen
Avrupa Arkeologlar Birliği 8. Yıllık Toplantısı'na katılıdı.
TAY Projesi, 90 ülkeden toplam 742 projenin katıldığı
"The Stockholm.Challenge Award 2001"in
"Culture and Entertainment" dalında
-14 projeyle birlikte- finale kaldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen,
yurtiçi ve yurtdışından toplam 61 eserin katıldığı,
"2000 Yılı Web Ödülleri" yarışmasında TAY Projesi,
"En İyi İçerik Uygulama" dalında Birincilik kazandı.
H.Ford ödülüTürkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi,
Henry Ford Avrupa Çevre Koruma Ödüllleri 1996/97
(Henry Ford European Conservation Awards)
Türkiye Birincisi oldu.
UNESCO Forumu

TAY Projesi, 4-6 Ekim 1998 tarihleri arasında,
Avustralya'nın Melbourne kentinde, UNESCO tarafından
dördüncüsü düzenlenen ve 48 ülkenin katıldığı,
"University and Heritage" konulu foruma çağrılı olarak katılmış ve burada bir konferans vermiştir.

Culture Counts

TAY Projesi, 4-7 Ekim 1999 tarihleri arasında, İtalya'nın Floransa kentinde, Dünya Bankası ve İtalyan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen
ve 85 ülkenin katıldığı, "Culture Counts in Sustainable Development" konulu toplantıya çağrılı olarak katılmıştır.

Culture Counts

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi web sitesi, UNESCO tarafından yayınlanan, "Dünya Kültür Raporu 2000" adlı kitabın ekindeki "Web'de Binyılın Kültürel Kaynakları Rehberi" CD'sinde yer almıştır.

 

..TAY Projesi . Kuruçeşme Cad. 67/B
34345 Kuruçeşme İstanbul
Tel: 0 (212) 265 7858 - Faks: 0 (212) 287 1298
http://www.tayproject.org/trhome.html
e.posta:
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir