Aşina Çehreler PDF Yazdır e-Posta


Aşina olduğumuz veya adını duyunca bildik –tanıdık gelen ilim, edebiyat, fikir ve sanat adamları vardır ya… İşte bunları bize tanıtan, varlığını hatırlatan, sahalarında verdikleri eserleri nazarlarımıza sunan bir çalışma var artık elimizin altında. Okuyucuların hizmetine âmade olan ‘Aşina Çehreler’; Değerli edebiyatçı, yazar
Mehmet Nuri Yardım’ın titiz çalışmaları ve emekleriyle vitrine çıkmış piyasada arz-ı endam ediyor.

İlim, edebiyat, fikir ve sanat dünyasının nadide pek çok ismi (70’e yakın) ve eserleri hakkında malûmat edinebileceğimiz ve bizi, tanıdıklarımız veya az tanıdıklarımıza âşina eden nefis bir çalışma.. Şöyle ki, fikir ve sanat hayatımızı temsil eden zengin bir kadro ile karşılaşıyor okuyucu..

Tanıtılmaya değer bulduklarını okuyucusuyla paylaşma fedakârlığında bulunan yazar; ‘Âşina Çehreleri’ iki kısma ayırmış: Birinci kısımda hayatta olmayan ‘Dünden Âbide Simalar’ı, ikincisinde hâlen yaşayan ‘Bu günden Tanıdık Yüzler’i ele almış. Okuyucuları düşündürerek bilgilendiren sahneleri sergilemiş, ibretlik hatıraları nazara vermiş. Bu ‘Aşina Çehreler’de her sahadan simaları görüyor, kültür-sanat, edebiyat, fikir ve bunların çeşitli dallarında temayüz etmiş şahıslardan müşahhas örneklerle onlara âşina oluyoruz.

Yazar kendi ifâdesiyle, kitabında daha çok unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş, kenarda kalmış çehreleri nazara veriyor, hatırlatıyor ve vitrine çıkarıyor. Âdeta camekanda sergilenen bu abide şahsiyetlerin serencamını ibretli bir dikkatle, zevkli bir merakla okutturuyor insana… Kitapta (hacmi dolayısıyla) bahsi geçen şahsiyetlerden birer tadımlık bahsediliyor. -Fazlasını isteyenler adı geçenlerin eserlerine müracaat ederek doyumluk mütalaalarda bulunabilirler.

Çok istifadeli ve zaman harcamaya değecek -emek mahsûlü bu çalışma; ‘nesillerimiz için bir kültür aşısı ve kimlik şuuru’ mesabesinde olup toplumun da geleceğine sahip çıkmasını netice verecektir, inşallah…

Eser, unutulmaya yüz tutmuş abide şahsiyetleri sahipleniyor, nesilleri buluşturuyor. ‘Sanki senelerdir açılmayan çeyiz sandıklarımız açılıyor, kaybettiğimiz hafızamız yerine geliyor.’

Her kesimden okura hararetle tavsiye ettiğimiz eserdeki şahsiyetleri birer cümle ile burada senâ etmek istiyorum:

Önce hayata vedâ edenler:

- ‘Deha alameti’ nükteleriyle her vakit aramızda yaşamakta olan; Nasreddin Hoca.

- Mimarî ve estetikte ‘medeniyet inşacısı’ Koca Sinan.

- Şair ve söz avcısı; Cenap Şahabeddin.

- Hakkında müsbet, menfi çok şey söylenen (Mor Salkımlı Ev’in yazarı): Halide Edib Adıvar.

- Hâlâ zevkle okunan hikâyelerin yazarı: Ömer Seyfeddin

- Bir edebiyat ustası (Boğaziçi Mehtapları’nın yazarı): Abdülhak Şinasi Hisar.

- Edeb erkân bilen ‘adam’, hat sanatkârı: Kemâl Batanay.

- Ömrünü İstanbul’a ve güzelliklerine adayan, gönülleri süsleyen adam: Süheyl Ünver.

- ‘Osmanlı tarihinin canlı bir abidesi’. Ruhların mimarı: Ekrem Hakkı Ayverdi.

- Telif ederken âdeta kendini bitiren ‘Ciğerdelen’in yazarı, Ketaki Çiçeği: Safiye Erol.

- İstanbul Ansiklopedisi yazarı ve İstanbul’un kültür hamalı: Reşat Ekrem Koçu.

- Tarihî romancılığın temsilcilerinden: Abdullah Ziya Kozanoğlu.

- Türkçe’nin sırlarını bulan bir İstanbul Beyefendisi, Türkolog: Nihad Sâmi Banarlı.

- İsyancı bir Anadolu Aydını: Nurettin Topçu.

- Türk şiirinin orijinal simalarından, ölüm şairi: Ziya Osman Saba.

- Kayıp millî romancı: M. Kemâl Altınkaya.

- Şefkatli, edep numûnesi son mesnevîhan: Şefik Can.

- Memleket şairi, bir şiir çınarı: Coşkun Ertepınar.

- Efsane Edebiyatçı: Mehmet Kaplan.

- Türk edebiyatının Büyük Ağası: Tarık Buğra.

- Alperenlerden Mehmet Emiroğlu.

- Seviyeli tenkitçi Kâmi Suveren.

- Türkçe’nin büyük âlimi ve hatibi: Muharrem Ergin.

- Mevlânâ âşığı, Osmanlı Türkçesi hocası: Ali Kemâl Belviranlı.

- Hattatlar Şeyhi: Prof. Dr. Ali Alparslan.

- Müziğimizin hüzünlü bestekârı: Selahattin İçli.

- Çok yönlü, kaptan sanatçı: Attilâ İlhan.

- Derviş bir mevlidhan: Osman Muhiddin Elçioğlu.

- Uzlaşmacı yalnız adam: Muzaffer Buyrukçu.

- Millî tarihimizin harika kalemi : Mustafa Necati Sepetçioğlu.

- Usta ve başarılı musahhih: Celalettin Bilginer.

- Ûdi : Cinuçen Tanrıkorur.

- El sanatçıları: Armağan Tekin, Emrehan Küey.

Ve hayata devam edenler:

- Zeki Müren’in hocası, ûdi ve bestekâr : Rüştü Eriç.

- Derleme ustası ve âşığı: Mehmet Türker Acaroğlu.

- Araştırmacı, çınar bir yazar: İsmet Bozdağ.

- Ispartalı bir hocahanım: Nazik Erik.

- Emektar bir Türkçeci: Kâzım Yedekçioğlu.

- Hasret Dolu bir gurbet adamı: Cengiz Dağcı.

- Mütefekkir edebiyatçı: Nezihe Araz.

- Konyalı mânâ adamı, şair: Feyzi Halıcı.

- Klâsik Türk müziği ustası: Nevzad Atlığ.

- Misalli Büyük Türkçe Lugat’ın mimarı: İlhan Ayverdi.

- Edebiyat tarihçisi: Ömer Faruk Akün.

- Türk müziğinin asırlık sesi: Alaeddin Yavaşça.

- Gönül insanı, mefkûreci hoca: Sabahattin Zaim.

- Çok yönlü sanatçı, ‘bir İstanbul beyefendisi: Cahit Öney.

- Neyzen sanatçı, hezarfen: Niyazi Sayın.

- Asırlık şair: Mehmet Turan Yazar.

- Mücadeleci bir gönül adamı: Abdurrahim Balcıoğlu.

- Mütefekkir koca Türkmenbaşı: Ömer Öztürkmen.

- Tahlilli ve farklı bir Osmanlı tarihi yazan, ‘Bilge Tarihçi’: Ziya Nur Aksun.

- Ahmed Yesevî meftûnu, babacan ilim adamı: Kemâl Eraslan.

- Çok tatlı ve sevimli çizgileriyle, pek çok mânâ ve ifâdeleri içinde barındıran çizgileriyle karikatürist: Vehip Sinan.

- Babıâlî’nin hafızası, dördüncü mustarip adam: Ergun Göze.

- Aydınlık, güleç yüzlü serdengeçti: İrfan Atagün.

- Bir İstanbul mihmandarı: Semavi Eyice.

- ‘Erzurum’un İstanbullu Hocası’: Orhan Okay.

- Yaşadığı hayat başlıbaşına bir roman olan, ‘derdini seven’: Hekimoğlu İsmail.

- ‘Üsküdar’ın dost ışığı’ ve âşığı: Ahmed Yüksel Özemre.

- Tarihin ve vesikaların türbedarı: Muhiddin Nalbantoğlu.

- Türkçe’nin millî muhafızı ve mücahidi : Yavuz Bülend Bakiler.

- Bâbıali’nin zabıt kâtibi: Altan Deliorman.

- Hüznün lirik şâiri : Hilmi Yavuz.

- Asr-ı saadeti romanlaştıran derviş: Mustafa Necati Bursalı.

- İdealist yazar Mustafa Yazgan.

- Türkiye âşığı şair : Dilaver Cebeci.

Evet, belki de hâlâ aşina olamadığımız, hayata devam eden veya hayata vedâ eden pek çok değerli insan ve abide şahsiyetler manzumesi: Aşina Çehreler…

Velhasıl bu eser; gizli kalmış, unutulmuş, kayıp edebiyatçı, şair ve sanatkârın daha gün yüzüne çıkarılması ve okuyucusuna kavuşturulması yönünden örnek bir çalışma olmuştur.

Okuyucu, Aşina Çehreler’in satır aralarında ruhuna ve gönlüne yakın pek çok şahsiyeti bulacaktır. Düne ve bugüne ışık tutan bu portre yazıları, nesiller arasında sağlam bir kültür köprüsü oluşturmaya ve millî değerleri daha iyi anlamaya ve sevmeye ciddi katkılar sağlıyor.

-- - - - - - - - - - - - - - -

İsmail Hakkı Avcı
e-mail : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
http://sanatalemi.net/