Kürsübaşı Geleneği UNESCO Gündeminde


Elazığ KürsübaşıElazığ musikisi ve kültürünün uluslararası düzeyde tanıtılması ve UNESCO tarafından ilan edilen somut olmayan kültürel varlıklar listesine alınması için teklif edilen Elazığ Kürsübaşı geleneği UNESCO tarafından 2010 yılında görüşülmesine karar verildi.

Elazığ İl Kültür Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Elazığ musikisi ve kültürünün uluslararası düzeyde tanıtılması ve UNESCO tarafından ilan edilen somut olmayan kültürel varlıklar listesine alınması için teklif edilen Elazığ Kürsübaşı geleneği dosyasının UNESCO tarafından 2010 yılında görüşülmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer veridi. “Kültürel mirasın korunması ve desteklenmesi temel ilke olarak benimseyen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen ve 2006 yılında ülkemizin de taraf olduğu “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”nde en önemli husus koruma ve kültürel mirasın yaşanabilirliğini güvence altına almadır. Her yöresinde ayrı bir kültür zenginliği yaşayan Anadolu’da yaşatılan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede “Karagöz” oyunu ve “âşıklık geleneği” 2009 yılında UNESCO tarafından temsili listeye kaydedilmiştir. Aynı listede Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkeler tarafından çoklu dosya olarak sunulan “Nevruz” geleneği de kaydedilmiştir. 2009 yılında Elazığ ve Şanlıurfa İl Kültür Müdürlükleri tarafından “Kürsübaşı” ve “Sıra Gecesi” hakkında hazırlanan bir dosya UNESCO’ya sunulmuştur. 2010 yılı Ekim ayı içerisinde dosyanın ele alınmasına karar verilmiştir. İlimizin zengin kültürel mirasının tanıtılması için oluşturulan “Somut Olmayan Kültürel Miras” komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.”