ANTONIO NEGRI


(d. 1933, İtalya), İtalyan felsefeci ve siyaset teorisyeni.

Negri 23 yaşında Alman tarihselciliği üzerine hazırladığı bitirme teziyle felsefe diplomasını aldıktan sonra iki yıl Benedetto Croce Tarihsel Çalışmalar Enstitüsünde çalıştı. 1959 yılında Hukuk profesörlüğüne hak kazandı ve 1967 yılına kadar Padua Üniversitesi'nde görev yaptı. 1967 yılında ayrıca Devlet Doktrinleri profesörü olarak atandı. Bir çok yayımcılık faaliyetinde bulundu. İtalyan Sosyalist Partisi'nin yerel bir yayın organı olan Progresso Veneto dergisinin yöneticiliğini yaptı.

Daha sonra sosyalistlerin Hıristiyan Demokrat Parti ile koalisyon yapması sonucu Negri bunu kabul etmeyerek partiden ayrıldı. Bu tarihten sonra Kızıl Defterler (Qaderni Rossi) adlı dergide yazmaya başladı. Bu sırada farklı felsefe dergilerinde de (Aut-Aut, Critical del Dretto) yazıları yayımlandı. Yeni bir siyasal oluşum çevresi olan Potere Operairo'da Negri ön plana çıkan bir kuramcı oldu. Autonomia hareketi (otonomi, otonomculuk) bu dönemde doğdu ve Negri bu ayaklanmanın sorumlularından biri olarak suçlandı. Bu suçlamalardan aklandı, ancak daha sonra, 1979 yılında, Kızıl Tugaylar'ın Aldo Moro'yu kaçırıp öldürmelerinin sonrasında yapılan soruşturmalara bağlı olarak suçlanıp tutuklandı. Negri'nin Kızıl Tugaylar'la ilişkisi kanıtlanamadı. Buna rağmen dört buçuk yıl hapiste kaldı ve Radikal Parti'nin listesinden cezaevindeyken İtalyan Parlamentosu'na seçilerek serbest kaldı. Ancak dokunulmazlığı kaldırıldı ve Negri bunun sonucunda İtalya'yı terk etmek zorunda kaldı. 1997'ye kadar Fransa'da yaşadı ve o yıl İtalya'ya geri döndü.

Halen Roma'daki Rebibbia Hapishanesi'nde bulunmaktadır. Bir çok önemli ve çok ses getiren kitaplara imzasını attı (Marx Beyond Marx, Empire). Özelikle Michael Hardt ile birlikte yazdıkları İmparatorluk kitabı yeni bir sol düşüncenin teorik olarak geliştirilmesinde köşe taşı olarak değerlendirildi. Postmodern durum içinde yeni bir iktidar ve direniş teorisi oluşturmak Negri'nin felsefi ve siyasal hedefi olarak belirtilebilir.

Önemli bazı kavramlar

Göz at

Türkçedeki kitapları

Avrupa ve İmparatorluk - (Otonom)

Bizim Gibi Komünistler - (Otonom)

Çokluk - (Ayrıntı)

Devrimin Zamanı - (Ayrıntı)

Dionysos'un Emeği - (İletişim)

İmparatorluk - (Ayrıntı)

İmparatorluktaki Hareketler - (Otonom)

İtalya'da Radikal Düşünce ve Kurucu Politika - (Otonom)

Marksizmin Ötesinde Marksizm - (İmge)

Marx Ötesi Marx - (Otonom)

Yaban Kuraldışılık - (Otonom)

Yıkıcı Politika - (Otonom)