Bir Hizmet Eri: EMREHAN KÜEY


Manisa yolunda, Hakka yürüyüşünün ikinci seneyi devriyesi olan Manisa’nın değerli fikir ve kültür adamı, Emrehan Küey’in kayıtlara intikal eden faaliyetlerinden bazılarını sayalım;

- Manisa Mevlana Araştırmaları Sanat ve Kültür Derneği kurucu Başkanı olarak, Manisa Mevlevihanesinin ihya edilmesine katkıda bulundu ve her yıl tekrarlanan Manisa’da Uluslar arası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler sempozyumlarını düzenledi.

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve bu Üniversitenin Yüksek Öğrenim Vakfı Genel Müdürü olarak, 22 si ders kitabı olmak üzere, 35 kitabın yayınlanması, çok sayıda ihtiyaçlı öğrenciye burs verilmesini sağladı.

- C.B.Ü. Manisa ve Yöresi Türk Tarihini ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak, Çarşamba günleri Manisa Konuşmaları, baharda “kültür kokan şehir Manisa gezileri” tertip etti. Manisa Mesir ve Kültür Sempozyumu, Manisa Araştırmaları çerçevesinde paneller yaptı.

- Aydınlar Ocağı Manisa şubesi kurucu başkanı olarak, Pazartesi sohbetleri, Balkanlar ve Çanakkale konularında konferanslar ve Çanakkale Destanı adlı fotoğraf sergisi düzenlemesi ve de Çanakkale’ de şehit düşen 2540 Manisa doğumlu gencin isimlerini yaşatacak bir abide projesi için çalıştı.

- Müdafaa ı Hukuk Dernekleri Manisa Şube Başkanı, Tema Vakfı Manisa Şubesi Başkan Yardımcılığını yürüttü.

- Akademi kitapevini kurarak yüzden fazla Türk Kültürüne hizmet eden kitap neşretti. Yüzlercesinin de dağıtımcısı oldu. Kitap dünyasına olan aşinalığı sebebiyle bölgenin en önemli sahafı olarak tanındı.

- Ziraat mühendisi olarak da, bağcılık ve ziraat konulu makalelerinin yanı sıra, Manisa’nın endemit bitkileri hususunda yayınlanmaya hazır bir kitabı vardır.
- En önemlisi, İnsan yetiştiren bir mürebbiydi. Bu gün genç ve orta yaşlardaki birçok kişinin ağabeyidir.

Çok sayıda konferansa konuşmacı olarak katıldı. En zengin tarihi Manisa Fotoğrafları koleksiyonu kendisindeydi. Keza Manisa’da yayınlanmış kitap ve dergilerin tamamı kütüphanesinde mevcuttu. Bunların bir kısmı kendisi gibi Manisa’ya tutkun babası Ahmet Küey’den tevarüs etmiş olsa da, O’na hizmet gücünü yükleyen membaın Ayverdi Mektebi olduğunu biliyoruz. Daha çocuk yaşlarında iken Manisa’yı ziyaret eden Mütefekkir, Yazar Samiha Ayverdi ile o sırada Manisa Lisesi Edebiyat öğretmeni iken dayısı Özcan Ergiydiren’in de öğretmeni olan, Nazik Erik Hoca hanımın dostlukları vesilesi ile tanıştı, iltifatını aldı. Böylece Toprağına, Kültürüne ve İnsanına hizmet aşkı bu isimlerle birlikte senelerce mayalandı. Sonra coştu ve Türk Kültürüne hizmet olarak taştı.

Manisa, İzmir, İstanbul veya Ülkenin neresinde, konferans, sergi, seminer bir milli kültür-sanat toplantısı olsa, Emrahan Küey’i orada görürdünüz. Üşenmez geceleri yol alır gündüzleri program ne ise iştirak eder. Yanında da çoğunlukla yol-yordam gösterdiği genç takipçileri bulunur, Türk kültür, sanat ve irfanına hizmet merkezli gayreti şaşkınlıkla izlenirdi. Hatta bu sebeple takipçisi olduğu Mütefekkir Samiha Ayverdi, Onu Evliya Çelebi’ ye benzetmişti.

İşte yine bir kültür hizmeti çerçevesinde, Ankara’da Altay Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Türk Kadınları Kültür Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Türk Kültürü ve Türkçe Sözlükler Paneline katılmış; Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının, İlhan Ayverdi Başkanlığındaki bir heyet ile otuz dört yıllık bir çalışma sonucu Türk Kültürüne kazandırılmış en büyük sözlük olan “Kubbealtı Lügati”nin tanıtım toplantısından döner iken, gece vakti Uşak yakınlarında, maveradaki aşıklar kervanına katıldı.

Bize de, yedi duasına katılmamızın vaki olduğu hafta, İstanbul’dan Manisa’ya gelirken aşağıdaki dörtlük ile kendisini yad etmek nasip oldu.


EMREHAN KÜEY

Manisa, İzmir, İstanbul, ayağının ucundaydı.

Hizmet, sohbet, muhabbet, ona her dem pusulaydı.

Demişti, Samiha Sultan, Evliya Çelebi ona,

Yine yolda, yoldaşlaydı, Ankara son durağıydı.

Mart 2006-Manisa’ya giderken
Cemil Altınbilek

Manisa Denge Gazetesinin 17.3.2008 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.