Emet Değirmenci

Emet Değirmenci

Emet DeğirmenciEmet Değirmenci 14 yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde sismoloji uzmanı olarak çalıştı. Gerek Yer Bilimci olması gerekse uzun yıllar emek vermekte olduğu ekoloji aktivizmi onu doğal döngüleri daha derinlemesine tanımaya yöneltti. Avustraya'da 2000 yılında edindiği ekoturizm diplomasına ek olarak 3 permakültür sertifikası ve deneyimleri onu bu konuda öğreticiliğe götürdü.

Ekolojik yolla toplumsal bir dönüşüme inanan Değirmenci 2007 yılında Aotearoa Yeni Zelanda (YZ) da çok kültürlü Innermost Gardens kollektif kent bahçesi ağını kurdu ve bu proje ile Uluslarası Barış Federasyonu (Universal Peace Federation) tarafından barış elçisi olarak ödüllendirildi.
 
http://www.innermostgardens.org.nz/

Geçiş kentleri (Transition Towns) sertifikası da bulunan Değirmenci Yeni Zelanda'da 2 yıl aktif olarak bu ağa katkıda bulundu. Wellington Bölgesindeki Toplum Destekli Tarım ağının genişlemesine ve bir toplumsal meyva bahçesi kurulmasına destek verdi.

Toplumsal cinsiyet konusunda Avustralya Melbourne Üniversitesi’nde 2006’da yaptığı yüksek lisans çalışması onu toplumdaki işbölümü, tarımda kadının yeri ve endüstriyel büyümeyle kaybolmakta olan toprak kültürü konusunda araştırmalara yönelti. 2007 den bu yana uluslarası bir dizi konferansda Kadın ve Ekoloji odaklı bildirileri kabul görmektedir.

2009 yılından bu yana da yaşadığı ABD’nın Washington ve Oregon eyaletindeki yıllık Permakültür buluşmalarına atölye çalışmalarıyla katkıda bulunmaktadır. 2010 ve 2011 de yaşadığı Vashon Adasında bazı permakültür sertifika kurslarında asıl öğretmen olarak görev almış ve Eden Reframed adlı bir eko sanat projesinde gıda ormanı danışmanlığı yapmıştır. 

http://www.facebook.com/pages/Eden-Reframed/189096437825852

Türkiye'de, yerellik, ekolojik restorasyon ve permakültüre yönelik eğitimlere katkı koymanın yanında 2012 yılında Van'da meydana gelen yıkıcı deprem sonrası simoloji ve permakültür deneyimlerini birleştirerek Türkiye’nin ilk afet sonrası ekolojik restorasyon/permakültür projesine ön ayak oldu.

Değirmenci Yeni İnsan Yayınevi tarafından 2010 yılında yayınlanan Kadınlar Ekolojik Dönüşümde kitabının editörü ve projesinin geliştiricisidir.

Odaklandığı son konulardan bazıları kurak alan stratejileri ve ekotopluluklardır.

Sebze ve meyvayı dalından koparıp yemek, kar altında dahi şifalı otlar toplayıp sıcak çay yapmak, odun ve toprak kokusunda dostlarıyla sosyalleşmek tutkularından bazılarıdır. Düşü ise yapı taşlarında kendisinin de olacağı Türkiye'de bir eko-toplulukta yaşamak ve birbirinden öğrenmeye devam etmektir. Permakültürle ilgili bazı yazılarına Permakültür Platformu http://permakulturplatformu.org/ ve kendi sayfasından http://www.koruora.com ulaşabilirsiniz.