NEDEN SAĞLIK KENTLERİ?

 

SAĞLIK YATIRIMLARI artan bir hızla gerek fiziksel konfor koşulları, gerekse teknolojik altyapının iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Dünyada bu gelişmelere paralel olarak içerisinde en iyi hizmetin sunulduğu SAĞLIK MERKEZLERİ HAYATA GEÇİRİLMEKTEDİR. Bu merkezler birbirleri ile uzmanlaşmış kadrosuyla, daha fazla nitelikli hizmeti ve konforu sunabilen, hızlı, güvenilir olma adına sürekli ve etkin bir rekabet içerisindedir.

Bu yatırımların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentlerin önemli merkezlerinde gerçekleştirilmesinin doğru olacağı açıktır. Bu sağlık merkezlerinde ÜSTÜN SAĞLIK HİZMET VE KONFOR STANDARDININ kullanıcılara sunumunun yanı sıra, kamu hizmetinin sunumunda önemli ölçüde para ve insan kaynağı tasarrufu sağlanacağı ve ayrıca hizmetlerde etkinlik ve verimliliği arttıracağı düşünülmektedir.

UYGULANAN ÖRNEKLERİ İRDELEDİĞİMİZDE sağlık kentlerinde tüm sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sağlanması, uzmanlaşmış bilgiye erişmede kolaylık, zaman ve mekan tasarrufu, maliyetlerde azalma, personel örgütlenmede etkinlik, sosyal ve teknik altyapıda yüksek standartlar, medikal otelcilik hizmetleri ile tıbbi araştırma ve ileri teknoloji laboratuarları gibi koşulların sağlandığı gözlemlenmektedir.

Benzer şekilde ülkemizde de bu düzeydeki hizmetin kamunun kullanımına sunulması hepimizin en büyük arzusudur. "SAĞLIK KENTLERİ", TIP ALANINDA ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİNİN gerçekleştirileceği oldukça önemli merkezlerdir. Bu kentler içerisinde eksikliği aşikar olan tıp fakültelerininde kurulabileceği alanlardır. Üniversite ile gerçekleştirilecek olan işbirliğinin bir diğer sonucu ise SAĞLIK TEKNOPARKLARI olacaktır.

''SAĞLIK KENTLERİ'' dünyadaki uygulamalarına baktığımızda, dünyaca tanınmış hekim ve diğer sağlık çalışanlarının yer aldığı, tüm dünyadan sağlık hizmeti almak için insanların geldiği, geniş bir hinterlanda hizmet veren önemli merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ise bu merkezlerin ağırlıklı olarak yerel ihtiyaçları giderebileceği, ancak gerekli mevzuat çalışmaları yapılması kaydı ile dünyadaki örneklerine benzer şekilde uluslararası düzeyde sağlık hizmeti verebilecek, sağlık merkezleri olarak hayata geçebileceği düşünülmektedir.

"SAĞLIK KENTLERİ"nin, mevcut sağlık yatırımlarının dışında bir diğer ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ise TEKNOLOJİDEKİ SON GELİŞMELERİ takip etmesidir. Ko-jenerasyon, atık yönetiminde son sistemler ve çevresel yaklaşımlar, bilgi işlem ve yedekleme üniteleri, medikal alanlar içerisinde son model cihaz kullanımı gibi pek çok teknolojik gelişme ve ürünün bu merkezlerde hayata geçirilmesi beklenmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kısa bir süre önce yürürlüğe alınan HASTANE BİRLİKLERİ gibi YENİ YÖNETİM ANLAYIŞLARININ hayata geçirilmesi en önemli beklentilerimizden birisidir. "SAĞLIK KENTLERİ", içerisinde çalışan tüm personel dahil olmak üzere, bu tesislerden hizmet almak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayabildiği tüm işlev alanlarına sahiptir.

http://www.saglikkentleri.org/default.asp?x=2