AHDER Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği

AHDER Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği

Hakkımızda

Yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmalarının sonunda Eylül 2003 tarihinde Dernekler Masasına yapılan müracaatla AHDER (Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği) yasal kuruluşunu tamamladı. Ancak, AHDER çatısı altında sürdürülecek olan faaliyetlerin, 1999 Marmara depreminden başlayan bir süreç içinde giderek geliştiğini ve güçlendiğini belirtmeliyiz.

İlk çalışmalarımız, 1999 Marmara depreminde hasar gören il ve ilçelere çeşitli biçimlerde müdahale ve yardım organizasyonları olarak başladı. Ülkemizde afet ve deprem bilincinin neredeyse hiç olmadığı acı gerçeğinin ortaya çıkmasıyla birlikte çalışmalarımız, afet bilincinin ve eğitiminin özellikle okul çağı çocukları başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine verilmesi yol ve yöntemlerinin de araştırılıp geliştirilmesiyle sürdü.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın çaba ve katkılarıyla topluma sesini duyuran çalışmalar, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulamaya konulan ve SDC İsviçre Kalkınma Teşkilatı tarafından desteklenen “Afetlere Hazırlık ve Afetlerin Önlenmesi için Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi” projeleri ile birleşerek daha etkin ve yaygın olarak devam etmiştir.

Bu eğitim çalışmalarımıza örnek verecek olursak ;

 • Ekim 2001 de Bursa ve İznik’te ‘’Gençlik ve Afet Eğitimi’,Afet Yönetiminde Gençliğin Rolü‘’ seminerleri verildi.
 • 11 Ocak 2002 de Bursa’da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin eğitimini hedefleyen seminer verildi.
 • Bursa’da, Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği,Kızılay,İtfaiye Daire Başkanlığı,Odalar ve Uludağ Üniversitesi ile birlikte, halkın doğal afet, yangın ve günlük yaşamdaki olası kazalara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını kapsayan”Aile Afete Hazırlık Projesi” başlatıldı.
 • Ekim 2001 de Adapazarı’nda toplam 400 öğretmene ve Adapazarı Sanayi ve Ticaret Odası’ndan 50 işadamına eğitim verildi.
 • Mart 2002 de önce zihinsel engelli çocuklara,ailelerine ve eğitmenlerine sonra da ortopedik engellilere yönelik eğitimler verildi.
 • Ocak 2002 ‘ de Çanakkale’de işadamlarına, öğretmenlere, doktorlara ve kamu görevlilerine yönelik bir dizi bilgilendirme toplantıları yapıldı. 256 öğretmene Temel Afet Bilinci eğitim seti ve sertifikası verildi.
 • Çanakkale Afet Yönlendirme Kurulu yeniden yapılandırıldı.
 • Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep illerinde öğrencilere, kamu personeline ve öğretmenlere eğitimler verildi.
 • Yaklaşık olarak 6000 öğrenciye,3000 kamu personeline ve 4000 öğretmene ulaşıldı ve 7000 adet eğitici el kitabı,eğitim el kitabı,bilgi kartından oluşan eğitim seti, 6000 adet Afacan Dünya ve 6000 adet bilgi kartı dağıtıldı.
 • Mayıs 2002′ de Antalya’da toplam 400 kamu çalışanına,600 öğretmene ve 1500 öğrenciye Temel Afet Bilinci ve eğitici eğitimleri verildi.Öğrencilere 1500 Afacan Dünya ve Bilgi Kartı,1000 adet eğitici el kitabı ve eğitim seti dağıtıldı.
 • Haziran 2002′de İzmir Karşıyaka’da Valilik, Belediye, İtfaiye, Kızılay, Kızılhaç, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege Ordu Komutanlığı, basın ile işbirliği ve geniş halk, öğrenci katılımı ile yaklaşık 100 000 kişinin katıldığı deprem tatbikatına destek verildi.
 • Haziran 2002 de Gümüşhane’de 400 öğrenciye ve kamu personeli, öğretmen, asker ve sivil savunma ekip üyelerinden oluşan 450 kişilik bir gruba eğitimler verildi.

Bu proje kapsamında hazırlanan ve eğitimlerimizde ve sonrasında dağııltmak üzere hazırlanan, şu anda da eğitimlerimizde faydalanmaya devam ettiğimiz yayınlarımızdan bazıları :

Şimdi afet hazırlık ve eğitim çalışmaları açısından yeni bir döneme giriyoruz.

 • Artık bu çalışmaları yurtdışı kaynak ve desteklerle değil kendi kaynaklarımızla ve çabalarımızla sürdürmeliyiz.
 • Ülkemiz insanını ve değerlerini afetlerden bitcoin online casino ve tehlikelerinden korumanın yollarını, yine ülkemizde geçerli ve doğru olarak bulmalı geliştirmeliyiz.
 • Ülkemizde afetlere ve depreme karşı hazırlık çalışmalarının çeşitli yönleriyle ilgili faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşları ve STK’ lar arasında işbirliği ve ortak eşgüdümlü çalışmaların geliştirilmesi için çaba sarfetmeliyiz.
 • Nitekim, ülke çapında, afetlere karşı tüm mücadele ve girişimleri birleştirmek, ülkemizde afet bilinci ve eğitimini arttırmaya ve güçlendirmeye yönelik her türlü üretim ve birikime doğrudan destek olmak ve bizzat kendi bünyesinde afete hazırlık, afet bilincinin yükseltilmesi, risk azaltma çalışmalarının planlama ve uygulamalarının eğitimleri vermek de AHDER’in amaç ve hedefleri arasındadır.