TARİHİ ŞEHİRLER
Tarihi Kentler Dubrovnik’te buluştu

Tarihi Kentler Dubrovnik’te buluştu

Tarihi Kentler Birliği, Hırvatistan Tarihi Kentler Birliği tarafından 4-5 Ekim 2012 tarihlerinde Dubrovnik’te düzenlenen “Tarihi Kentlerde Akıllı ve Sürdürülebilir Büyüme” başlıklı konferansa 14 üye belediyesinin katılımı ve bunların arasından beş tanesinin yaptığı sunumlarla destek verdi. TKB böylelikle ilk defa bir kurum olarak uluslararası bir etkinliğin destekçisi oldu ve üyelerinin uygulamalarını dünya koruma çevrelerine sundu.

Birinci gün yapılan ve Heritage Europe’ın Genel Sekreteri Brian Smith’in yönettiği oturumda, TKB Başkanı Asım Güzelbey Gaziantep’in koruma ve canlandırma modelini sundu. TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan TKB ile ilgili genel bir tanıtım sunumu yaptıktan sonra da Bursa’nın tarihi kent canlandırma örneği sunuldu. İkinci günkü programda yer alan TKB oturumunda ise Asım Güzelbey’in oturum başkanlığında Muğla, İzmir Büyükşehir ve Side örnekleri sunuldu.

Tarihi Kentlerde Akıllı ve Sürdürülebilir Büyüme Konferansı

Tarihi Kentlerde Akıllı ve Sürdürülebilir Büyüme Konferansı

Konferansta Hırvatistan’ın tarihi kentlerinin örneklerinin yerel yönetimler tarafından sunulduğu bir oturum da yer aldı. Ayrıca İtalya, Hollanda, Slovenya, Malta, Fransa tarihi kentlerindeki çeşitli yaklaşımlar paylaşıldı. Konuşmacılar, koruma-kullanma dengesini koruyarak ekonomik büyümenin nasıl gerçekleşebileceği sorunlarını, başarılarını, deneyimlerini paylaştı.

Devamını oku...
 
Uluslararası Tarihi Kentler Konferansı

Uluslararası Tarihi Kentler Konferansı

Türkiye Tarihi Kentler Birliği’nin de desteklediği “Tarihi Kentlerde Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümeyi Gerçekleştirmek” temalı Uluslararası Tarihi Kentler Konferansı, 4-5 Ekim tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Dubrovnik’te yapılacak.

Hırvatistan Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen konferansı TKB’nin yanı sıra, Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliği (Heritage Europe) ile Avrupa Konseyi ve UNESCO da destekliyor.

Kültürel miras alanında faaliyet gösteren karar vericiler, tarihi kentlerin korunmasına kendini adamış akademisyenler ve uygulamacılar görüş ve deneyimlerini bu konferansta paylaşacak.

Konferansın amacı, tarihi kentlerin, küreselleşmenin 21. yüzyılda ortaya koyduğu zorluklara yanıt verebilme ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirme kapasitelerini irdelemek. Bu bağlamda, tarihi kentlerde akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin örnekleri sunulacak.

Devamını oku...
 
'Evliya Çelebi Seyahatname Sergisi' Açılıyor

Evliya ÇelebiAntalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) AB Bilgi Merkezi, Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve British Council işbirliğinde ve unesco 2011 Evliya Çelebi Yılı etkinlikleri kapsamında 12 Mart'ta 'Evliya Çelebi Seyahatname Sergisi' açılışı ve 'Geçmişte ve Günümüzde Paylaştığımız Avrupa' paneli gerçekleştiriliyor.

Evliya Çelebi'nin 400. doğum yılı olması sebebiyle ilk kez Londra'da Bethnal Green Library'de açılan serginin, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi etrafında kurgulanıp, dünyanın değişik yerlerine ve kültürlerine yaptığı fiziksel, entelektüel ve ruhani seyahatleri içermekle kalmayıp, Lady Mary Montagu, Jean de Thevenot, Thomas Coryate gibi diğer maceraperestlerin farklı zamanlar, yerler ve fikirler etrafındaki izlenimlerini ve notlarını içeren geçişlere yer verdiği bildirildi.

Devamını oku...
 
ICOMOS EDİRNE BİLDİRGESİ
The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
ICOMOS EDİRNE BİLDİRGESİ
16–17 Kasım 2009'da, Edirne’de gerçekleştirilen sempozyumun katılımcıları ve “ICOMOS – TARİHİ KENTLER KOMİSYONU AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISI” üyeleri bir bildirge yayınladı...
 
16–17 Kasım 2009 günlerinde, Edirne’de Prof. Dr Cevat Erder onuruna gerçekleştirilen “AKDENİZ DÜNYA MİRASINDAKİ ŞEHİRLERİN YÖNETİM PLANI YAKLAŞIMLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” katılımcıları ve “ICOMOS – TARİHİ KENTLER KOMİSYONU AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISI” üyeleri,
 
Edirne Belediyesine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eder,
 
Kültür varlıklarının Ülkeler arasındaki yakınlaşmayı sağlayan önemli ögeler olduğunu,
Çok kültürlü ve çok katmanlı Edirne Kentinin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi için Edirne Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini,
Edirne Kentinin korunması ve geliştirilmesine yönelik etkinliklerin tümünün sadece yerel yönetimlerden beklenmemesini, tüm süreçlerde yerel yönetimin yanı sıra, merkezi yönetimin ve diğer yerel aktörlerin de kendilerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu bir kez daha hatırlayarak
 
ve
 
Uluslararası uzmanların da katıldığı bu tartışma ortamında, Sempozyumun amaçları arasında yer alan “SELİMİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ / DÜNYA MİRASI ADAY ALANI”nın tanıtılması, yönetim planının hazırlanması, ülkemizdeki tarafların ve kamuoyunun ilgisinin çekilmesi konularını ele alarak,
 
Aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırmışlardır: 
Devamını oku...
 
ORTA KARADENİZ’DE TARİHİ ZENGİN BİR KENT: NİKSAR


Danişment, Selçuklu ve Osmanlının izlerini taşıyan Niksar (Evliya Çelebi’ye göre Nik/İyi Hisar), tarihi değerlerinin yanı sıra, Canik Dağları ve Dönek Dağlarının ortasında, Karadeniz’in en önemli ovalarından biri olan Niksar Ovası ile de özellikli kentler arasında yer alıyor. Kültürel ve doğal birikiminin farkında olan Niksarlılar ve yerel yönetimler ise, kimlikli topraklarını geleceğe aktarmak için yoğun emek veriyor.

Kelkit suyunun ve kollarının beslediği Niksar Ovasında yetişen tahıl ve meyveler, özellikle de ceviz yöre ekonomisine katkı sağlayan başlıca değerler arasında. ÇEKÜL Vakfı’nın önderliğinde 2004 yılında kurulan Kelkit Havzası Kalkınma Birliği’nin üyesi olan Niksar, yörenin bütüncül kalkınmasına katkı sunmak için, bağlı olduğu Tokat ve diğer havza kentleriyle de ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Devamını oku...
 
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TOKAT’TA YENİDEN GÜNDEMDE


Tarihi Kentler Birliği Tokat Semineri 18-20 Haziran tarihleri arasında yapıldı. İki yıl önce Kars Semineri’nde TKB’nin gündemine giren “Somut olmayan kültürel mirasın korunması” konusu, TKB Tokat Semineri’nde yeniden gündeme geldi.

Tokat Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan seminere, Tokat’a bağlı Erbaa, Niksar, Zile ve Turhal kentleri de destek verdi. Seminer yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Seminer Cuma günü yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. TKB Encümen Üyesi ve Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan, Tokat Belediye Başkanı Doç. Dr. Adnan Çiçek, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve Tokat Valisi Şerif Yılmaz açılış konuşmalarında, Kelkit havzasında yer alan Tokat’ın bölge için önemine değinerek, somut olmayan kültürel mirasın korunmasında, TKB üyelerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Prof. Dr. Metin Sözen, “Bugünü değerlendirmeden, geleceği planlayamazsınız,” diyerek belediye başkanlarına zamanı iyi değerlendirmelerini önerdi. Doğru ve uzman kadrolarla, kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğini de göz önünde bulundurarak, koruma çalışmalarının planlanması gerektiğine dikkat çekti.

Devamını oku...
 
Tarihi Kentler Birliği Antakya Semineri


ANTAKYA’DA ORTAK PAYDADA BULUŞMA MESAJLARI VERİLDİ

Tarihi Kentler Birliği Antakya Semineri 19-20 Şubat tarihlerinde yapıldı. TKB üyeleri, ilgili valiler, TKB Danışma Kurulu üyeleri, belediyelerin teknik ekipleri ve yerel katılımcılarla semineri takip edenlerin sayısı 500’ün üzerindeydi.


“Kültürel Miras: Ortak Paydada Buluşma”

TKB Antakya Semineri Cuma günü açılış konuşmalarıyla başladı. Antakya Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş,  TKB ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Antakya’nın kültürlerarası birlikteliğinin yıllardır devam ettiğini vurgulayan mesajlar verdi.

Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya’nın Ortadoğu ve Anadolu’yu birbirine bağlayan bir geçiş merkezi olmasının, yüzyılladır her mezhepten ve dinden insanların bir arada yaşamasına zemin hazırladığını söyledi. Ünlü düşünür Libadios’un ‘Dünyayı gezip görmekteki amacınız eğer farklı kültürleri bir arada görmekse, Antakya’yı ziyaret etmeniz yeterlidir,” sözünü hatırlatarak bu birlikteliğin devam edeceğini vurguladı.

Devamını oku...
 
KALELİ KENTLER SERGİSİ


TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’NİN KALELİ KENTLER SERGİSİ KOCAELİ’DE

Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Kaleli Kentler Sergisi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından açılan sergi 7, 8, 9 Ocak tarihleri arasında Kocaelili ziyaretçilere sunuldu.


26 YERLEŞİMİN KALELERİ

İlk kez, 8-10 Ekim 2009 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Semineri ve Dünya Kaleli Kentler Birliği’nin “19. Kaleli Kentler Sempozyumu” kapsamında gerçekleştirilen “Kaleli Kentler Sergisi”, 7-8-9 Ocak 2010 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Eskihisar Kalesi’nin yer aldığı Gebze’de, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide ülkemizin 26 yerleşiminde bulunan kalelerin fotoğrafları yer alıyor. Sergide özellikle kaleleri sağlam durumda bulunan şehirlerin kaleleriyle ilgili genel görünüm fotoğrafları, restore edilenlerin uygulama öncesi ve sonrasını gösteren görselleri, tarihi, mimari özellikleri gibi özet bilgiler bulunuyor.


KOCAELİ TARİHİ BİR ŞEHİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptığı konuşmada, böyle güzel bir serginin Kocaeli’de açılmasından duyduğu sevinci dile getirerek “Kaleli Kentler Birliği sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Hannibal’in ebedi yurduna, Nikomedia’ya, Selçuklu İmparatorluğu’nun mola yerine ve Osmanlı Komutanı Akçakoca’nın bizim kıldığı şehrim Kocaeli’ye hepiniz hoş geldiniz. Kocaeli tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir şehir. Şehrimize gelen bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihi Kentler Birliği’ne üye 26 belediyenin kaleleri ile katıldığı sergi, Türkiye’nin kaleli kentlerini sırayla gezecek.

http://www.tarihikentlerbirligi.org/icerik/haberDetay.asp?newsID=210

 
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ MEVLANA’NIN KENTİ KONYA’DA BULUŞTU


Tarihi Kentler Birliği Konya Buluşması 25-27 Eylül tarihlerinde yapıldı. TKB üyeleri ve ilgili valilerin izlediği Konya Buluşması’nı dört yüzün üstünde katılımcı takip etti.

TKB Konya Buluşması, Mevlana Müzesi Gül Bahçesi’nde yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TKB ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve Konya Valisi Aydın Nezih Doğan yaptıkları konuşmalarda Selçuklu eserleri ve Mevlana’nın varlığıyla özel olan bu kentin, korumacılık kapsamında önemli çalışmalar yapmaya hazır olduğunu vurguladı.


Hz. Mevlana’nın ve yakınlarının türbelerinin de bulunduğu müzenin gül bahçesinde ikram edilen akşam yemeğinde, seçimlerden sonra belediye başkanlığına yeni başlayan kent yöneticileri tanışma fırsatı yakaladı.

Konya Buluşması takipçileri, yemeğin ardından, Konya Valiliği’nin davetlisi olarak bu yıl altıncısı düzenlenen Mistik Müzik Festivali’ne katıldı. Amerikalı Branches Breath grubunun, Kızılderili mistik müzikleri ilgiyle izlendi. 

Devamını oku...