Gümüşlük Akademisi


Gümüşlük Akademisi, gelecekte de yeryüzünün yaşanabilir kalabilmesi için mücadele veren değişik disiplinlerden kişi ve kuruluşların buluşmalarına ihtiyaç olduğunu düşünenler tarafından 1995 yılında kuruldu.

7 Temmuz 1996 tarih ve 22689 no'lu Resmi Gazetede yayınlanan karar ile tescili yapılan Gümüşlük Akademisi, kâr amacı gütmeyen, kamu yararına hizmet veren ve karşılıksız hizmeti kendine amaç edinmiş bağımsız bir vakıftır.

http://www.gumuslukakademisi.org